Juntes Generals

Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes

Acords adoptats per la Junta General d' Accionistes

Informació de carácter general

Lleres de comunicació entre la Societat i els accionistes
Normes de funcionament del Fòrum Electrònic d'Accionistes
Mitjans i procediments per conferir la representació a la Junta General, així com per a l'exercici del vot a distància, amb caràcter previ a la celebració de la Junta
Model de targeta d'assistència, delegació i vot a distancia

Informació en relació amb la convocatòria

OIR en relació amb la Convocatòria Junta General Ordinària d'Accionistes
L'anunci de la convocatòria de la Junta
Propostes d'acords
El nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria
Instruccions per assistir i votar a la Junta General per mitjans telemàtics

Documentació a disposició dels accionistes

Els comptes anuals individuals juntament amb l'Informe d'Auditoria 2021
Els comptes anuals consolidats juntament amb l'Informe d'Auditoria 2021
Informe anual de govern corporatiu corresponent a l'exercici 2021
Informe del Comitè d'Auditoria i Control sobre el seu funcionament
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre el seu funcionament
Informe justificatiu del Consell en el qual es valora la competència, experiència i mèrits dels candidats la reelecció dels quals es proposa.
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre les propostes de reelecció de Consellers no independents
Informació sobre els Consellers la reelecció dels quals se sotmet a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions en relació amb la proposta de modificació de la política de remuneracions
Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta de modificació de la política de remuneracions
Informe anual sobre remuneracions dels Consellers
Reglament de la junta
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept