Juntes Generals

Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes

Acords adoptats per la Junta General d' Accionistes

Informació de carácter general

Lleres de comunicació entre la Societat i els accionistes
Normes de funcionament del Fòrum Electrònic d'Accionistes
Mitjans i procediments per conferir la representació a la Junta General, així com per a l'exercici del vot a distància, amb caràcter previ a la celebració de la Junta
Model de targeta d'assistència, delegació i vot a distancia

Informació en relació amb la convocatòria

OIR en relació amb la Convocatòria Junta General Ordinària d'Accionistes
L'anunci de la convocatòria de la Junta
Propostes d'acords
El nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria
Instruccions per assistir i votar a la Junta General per mitjans telemàtics

Documentació a disposició dels accionistes

Els comptes anuals individuals juntament amb l'Informe d'Auditoria 2022
Els comptes anuals consolidats juntament amb l'Informe d'Auditoria 2022
Informe del Comitè d'Auditoria i Control sobre el seu funcionament
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre el seu funcionament
Informe justificatiu del Consell en el qual es valora la competència, experiència i mèrits dels candidats la reelecció dels quals es proposa
Informe de la comissió de nomenament i retribucions en relació amb les propostes d'acord de ratificació, nomenament o reelecció de consellers
Informació sobre els Consellers la reelecció dels quals se sotmet a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes
Informe anual de govern corporatiu corresponent a l'exercici 2022
Informe del Comitè d'Auditoria i Control sobre la independència de l'auditor extern
Política de remuneracions dels Consellers d'Immobiliària Colonial en els exercicis 2024, 2025 i 2026
Informe de la CNR sobre la política de remuneracions dels Consellers d'Immobiliària Colonial en els exercicis 2024, 2025 i 2026
Informe anual sobre remuneracions dels Consellers corresponent a l'exercici 2022
Reglament de la junta
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept