Juntes Generals

Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes

Acords adoptats per la Junta General d' Accionistes

Informació de caràcter general

Lleres de comunicació entre la Societat i els accionistes
Normes de funcionament del Fòrum Electrònic d'Accionistes
Mitjans i procediments per conferir la representació a la Junta General, així com per a l'exercici del vot a distància, amb caràcter previ a la celebració de la Junta
Model de targeta d'assistència, delegació i vot a distància

Informació en relació amb la convocatòria

Oir en relació amb la Convocatòria Junta General Extraordinària d'Accionistes
L'anunci de la convocatòria de la Junta
Propostes d'acords
El nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria
Instruccions per assistir i votar a la Junta General per mitjans telemàtics

Documentació a disposició dels accionistes

Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta d'augment de capital amb càrrec a aportacions dineràries i a aportacions no dineràries consistents en una sèrie d'immobles residencials i d'oficines titularitat de *Criteria *Caixa, S.A.O. i d
Informe de l'expert independent designat pel Registre Mercantil en relació amb l'augment de capital amb càrrec a aportacions dineràries i a aportacions no dineràries consistents en una sèrie d'immobles residencials i d'oficines titularitat de Criteria Cai
Informe de l'expert independent designat pel Registre Mercantil en relació amb l'augment de capital amb càrrec a aportacions dineràries i a aportacions no dineràries consistents en una sèrie d'immobles residencials i d'oficines titularitat de Criteria Ca
Informe justificatiu del Consell d'Administració en el qual es valora la competència, experiència i mèrits dels candidats el nomenament dels quals es proposa.
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre les propostes de nomenament dels Consellers.
Informació sobre els Consellers el nomenament dels quals se sotmet a l'aprovació de la Junta General Extraordinària d'Accionistes.
Reglament de la junta aprovat el 30 de juny de 2020
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept