Informació privilegiada

Colonial garantitza que la Informació Privilegiada continguts en aquesta secció es corresponen exactament amb els remitits a la CNMV, o bé per la societat o per tercers, i difundits per aquella. Els fets relevants anteriors es troben disponibles per la seva consulta a la web de la CNMV.

Informació Privilegiada emesa a la CNMV en 2021

La Companyia informa sobre l'establiment d'un programa de recompra d'accions
13/07/2021
COD.983
Baixa pdf - 557.38 KB
La societat anuncia una oferta de recompra d'obligacions i una potencial emissió d'obligacions
14/06/2021
COD.934
Baixa pdf - 468.2 KB
La companyia comunica l'aprovació d'una sèrie d'operacions per incrementar la seva participació en SFL
03/06/2021
COD.923
Baixa pdf - 1018.57 KB
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept