Remuneració a l'accionista

Dividends

La política de distribució de dividends i el seu import és fixada per la Junta General d'accionistes de la Societat a proposta del Consell d'Administració. A la actulaidad, la Societat no ha establert una política de repartiment de dividends.

 

2024

En relació amb l'acord adoptat sota el punt segon de l'ordre del dia de la Junta General d'accionistes celebrada en el dia d'avui relatiu a la distribució als accionistes

d'un dividend en efectiu (el “Dividend”) i un dividend amb càrrec a la reserva de prima d'emissió (la “Prima d'emissió”), el Consell d'Administració de la Societat ha acordat que el mateix s'aboni conforme a l'indicat a continuació:

-Import brut a distribuir: 0,27 euros per acció. 

-Última data de contractació en la qual les accions es negociaran amb dret a rebre el Dividend i la Prima d'emissió (last trading dona't): 18 de juny de 2024.

-Data des de la qual les accions es negociaran sense dret a rebre el Dividend i la Prima d'emissió (ex dona't): 19 de juny de 2024.

-Data en la qual es determinen els titulars inscrits que tenen dret a rebre el Dividend i la Prima d'emissió (rècord dona't): 20 de juny de 2024.

- Data de pagament del Dividend i la Prima d'emissió (payment dona't): 21 de juny de 2024.

 

2023

En relació amb l'acord adoptat sota el punt segon de l'ordre del dia de la Junta General d'accionistes celebrada en el dia d'avui relatiu a la distribució als accionistes
d'un dividend en efectiu (el “Dividend”) i un dividend amb càrrec a la reserva de prima d'emissió (la “Prima d'emissió”), el Consell d'Administració de la Societat ha acordat que el mateix s'aboni conforme a l'indicat a continuació:


-Import brut a distribuir: 0,25 euros per acció, corresponent 0,1970 euros bruts per acció a Dividend i 0,0530 euros bruts per acció a Prima d'emissió.

-Última data de contractació en la qual les accions es negociaran amb dret a rebre el Dividend i la Prima d'emissió (last trading dona't): 3 de juliol de 2023.
-Data des de la qual les accions es negociaran sense dret a rebre el Dividend i la Prima d'emissió (ex dona't): 4 de juliol de 2023.
-Data en la qual es determinen els titulars inscrits que tenen dret a rebre el Dividend i la Prima d'emissió (rècord dona't): 5 de juliol de 2023.
- Data de pagament del Dividend i la Prima d'emissió (payment dona't): 6 de juliol de 2023.

 

2022

En relació amb l'acord adoptat sota el punt segon de l'ordre del dia de la Junta General d'accionistes celebrada en el dia d'avui relatiu a la distribució als accionistes d'un dividend en efectiu (el “Dividend”) i un dividend amb càrrec a la reserva de prima d'emissió (la “Prima d'emissió”), el Consell d'Administració de la Societat ha acordat que el mateix s'aboni conforme a l'indicat a continuació:

- Import brut a distribuir: 0,24 euros per acció, corresponent 0,0656 euros bruts per acció a Dividend i 0,1744 euros bruts per acció a Prima d'emissió.

Última data de contractació en la qual les accions es negociaran amb dret a

rebre el Dividend i la Prima d'emissió (last trading dona't): 5 de juliol de 2022.

Data des de la qual les accions es negociaran sense dret a rebre el Dividend i la Prima d'emissió (ex dona't): 6 de juliol de 2022.

Data en la qual es determinen els titulars inscrits que tenen dret a rebre el Dividend i la Prima d'emissió (rècord dona't): 7 de juliol de 2022.

Data de pagament del Dividend i la Prima d'emissió (payment dona't): 8 de juliol de 2022.

 

2021

En relació amb l'acord adoptat sota el punt segon de l'ordre del dia de la Junta General d'accionistes celebrada en el dia d'avui relatiu a la distribució als accionistes d'un dividend amb càrrec a la reserva de prima d'emissió (el “Dividend”), el Consell d'Administració de la Societat ha acordat que el mateix s'aboni conforme a l'indicat a continuació:

- Import brut a distribuir: 0,22 euros per acció, amb càrrec íntegrament a la reserva de prima d'emissió;

- Última data de contractació en la qual les accions es negociaran amb dret a rebre el Dividend (last trading dona't): 9 de juliol de 2021;

- Data des de la qual les accions es negociaran sense dret a rebre el Dividend (ex dona't): 12 de juliol de 2021;

- Data en la qual es determinen els titulars inscrits que tenen dret a rebre el Dividend (rècord dona't): 13 de juliol de 2021;

- Data de pagament del Dividend (payment dona't): 14 de juliol de 2021.

2020

En relació amb l’acord adoptat sota el punt segon de l’ordre del dia de la Junta General d’accionistes celebrat al dia d’avui relatiu a la distribució als accionistes d’un dividend en efectiu (el “Dividendo”) i un dividend amb càrrega la reserva de primera emissió (la “Prima d’emissió”), el Consell d’Administració de la Societat ha acordat que el mateix que es trobava conforme a l’indicador posterior:

- Importa bruto a distribuir: 0,20 euros per acció, que corresponen a 0,15574836 euros brutes per acció a divisió i 0,04425164 euros brutes per acció a primera emissió.

- Última data de contractació a les accions que es negociarà amb dret a rebre el Dividend i la Prima d'Emissió (última data de negociació): 7 de juliol de 2020.

- A partir de la data de les accions que es negociarà sense haver rebut el dividit i la Prima d'Emissió (data anterior): 8 de juliol de 2020.

- A la documentació que es determinen els títols inscrits que tenen dret a rebre el Dividend i la Prima d'Emissió (data de registre): 9 de juliol de 2020.

- Data de pagament del repartiment i la Prima d’Emissió (data de pagament): 10 de juliol de 2020.

2019

En relació amb l'acord adoptat des del punt segon de l'ordre del dia de la Junta General d'accionistes celebrada en 14 juny relatiu a la distribució d'un dividend en efectiu, el Consell d'Administració de la Societat ha acordat que el mateix s'aboni conforme al que indica a continuació:

- Dividend brut per acció: 0,20 euros.

- Darrera data de contractació en la qual les accions es negociaran amb dret a rebre el dividend (last trading date): 26 de juny de el 2019.

- Data des de la qual les accions es negociaran sense dret a rebre el dividend (ex date): 27 de juny de el 2019.

- Data en la qual es determinen els titulars inscrits que tenen dret a rebre el dividend (record date): 28 de juny de el 2019.

- Data de pagament del dividend (payment date): 1 de juliol de el 2019.

2018

En relació amb l'acord adoptat des del punt segon de l'ordre del dia de la Junta General d'accionistes celebrada en 24 de maig relatiu a la distribució d'un dividend en efectiu, el Consell d'Administració de la Societat ha acordat que el mateix s'aboni acord al que indica a continuació:

- Dividend brut per acció: 0,18 euros.

- Darrera data de contractació en la qual les accions es negociaran amb dret a rebre el dividend (last trading date): 13 de juny de 2018.

- Data des de la qual les accions es negociaran sense dret a rebre el dividend (ex date): 14 de juny de 2018.

- Data en la qual es determinen els titulars inscrits que tenen dret a rebre el dividend (record date): 15 de juny de 2018.

- Data de pagament del dividend (payment date): 18 juny de 2018.

2017

En relació amb l'acord adoptat des del punt segon de l'ordre del dia de la Junta General d'accionistes celebrada el 29 de juny relatiu a la distribució d'un dividend en efectiu, el Consell d'Administració de la Societat ha acordat que el mateix s'aboni acord al que indica a continuació:

- Dividend brut per acció: 0,165 euros.

- Darrera data de contractació en la qual les accions es negociaran amb dret a rebre el dividend (last trading date): 4 de juliol de 2017.

-  Data des de la qual les accions es negociaran sense dret a rebre el dividend (ex date): 5 de juliol de 2017.

-  Data en la qual es determinen els titulars inscrits que tenen dret a rebre el dividend (record date): 6 de juliol de 2017.

-  Data de pagament del dividend (payment date): 7 de juliol de 2017.

2016

Amb posterioritat al tancament del primer semestre, Colonial ha pagat un dividend de 47,8 € m, el primer pagat per Colonial des de l'inici de la crisi.

Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept