Capital social i accionariat

Estructura accionarial 4T 2022

Dades segons comunicacions a la CNMV i comunicacions rebudes per la societat.

Capital Social idioma catalán

Participacions i autocartera

Aquesta informació està disponible al web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
S’hi descriu la situació de l’autocartera de la societat.

Distribució del Capital

El capital social d'Inmobiliaria Colonial, després de la ampliació de capital realitzada a l'agost de 2021, puja a 1.326.523.705,00 euros, constituït per 530.609.482 accions, de 2,5 euros de valor nominal cadascuna, de la mateixa classe i sèrie, representades mitjançant anotacions en compte i subscrites i desemborsades íntegrament. Totes les accions incorporen els mateixos drets polítics i econòmics.

Les accions d'Inmobiliaria Colonial,SOCIMI, S.A. estan admeses a negociació a les Borses de Valors de Madrid i Barcelona, dins el segment de negociació corresponent al mercat de contractació general.

Evolució del Capital

Fecha Operacion Nº Acciones Emitidas Nº Acciones Finales Nominación por Accion Nuevo Capital Social
Gen. 2014 Reducció de capital - 225.918.690 0,25€ 56.479.672,50€
Gen. 2014 Ampliació de capital
Conversió obligacions
1.890 225.920.580 0,25€ 56.480.145,00€
Mar. 2014 Ampliació de capital
Conversió obligacions
79.101 225.999.681 0,25€ 56.499.920,25€
Ma. 2014 Ampliació de capital 2.937.995.853 3.163.995.534 0,25€ 790.998.883,50€
Ma. 2014 Ampliació de capital
Conversió obligacions
1.944.444 3.165.939.978 0,25€ 791.484.994,50€
Dec. 2014 Ampliació de capital
Conversió obligacions
22.916.662 3.188.856.640 0,25€ 797.214.160,00€
Jun. 2016 Ampliació de capital 90.805.920 3.279.662.560 0,25€ 819.915.640€
Jun. 2016 Ampliació de capital 288.571.430 3.568.233.990 0,25€ 892.058.497,50€
Jul. 2016 Contra-split - 356.823.399 2,5€ 892.058.497,50€
Ma. 2017 Ampliació de capital 35.646.657 392.470.056 2,5€ 981.175.140,00€
Nov. 2017 Ampliació de capital 42.847.300 435.317.356 2,5€ 1.088.293.390,00€
Jul. 2018 Ampliació de capital 19.273.622 454.590.978 2,5€ 1.136.477.445,00€
Nov. 2018 Ampliació de capital 53.523.803 508.114.781 2,5€ 1.270.286.952,50€
Ago. 2021 Ampliació de capital 22.494.701 530.609.482 2,5€ 1.326.523.705,00€
Set. 2021 Ampliació de capital 9.006.155 539.615.637 2,5€ 1.349.039.092,50€
Evolució del capital social
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept