Capital social i accionariat

Estructura accionarial

Dades segons comunicacions a la CNMV i comunicacions rebudes per la societat.

(*) Dades segons comunicacions a la CNMV i comunicacions rebudes per la societat

(1) Sr. Carlos Fernández González controla la majoria del capital i dels drets de vot de Grup FarLuca, S. a. de C.V., entitat titular de la majoria del capital i dels drets de vot de Grup Finaccess, S.A.P.I. de C.V., la qual és titular del 99,99% del capital i dels drets de vot de Finaccess Capital, S. a. de C.V., que controla als accionistes directes de Finaccess Immobiliària, S.L. (51%) i Finaccess Capital Inversors, S.L. (100%). Els accionistes directes estan per tant controlats per entitats vinculades a Sr. Carlos Fernández González i el percentatge en el capital social així controlat ascendeix al 14,83%.
D'altra banda, Sr. Carlos Fernández González té un vincle estret amb Finaccess Mèxic, S. a. de C.V., Societat Operadora de Fons d'Inversió. Aquesta societat posseeix una participació indirecta del 0,46% del capital social d'Immobiliària Colonial, SOCIMI, S. a. El titular directe de la participació és Latin 10, S. a. de C.V., fons gestionat independentment per Finaccess Mexico, S. a. de C.V.

(2) Free Float: accionistes amb participacions minoritàries i sense representació en el Consell d'Administració

Participacions i autocartera

Aquesta informació està disponible al web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
S’hi descriu la situació de l’autocartera de la societat.

Distribució del Capital

El capital social d'Inmobiliaria Colonial, després de la ampliació de capital realitzada al juliol de 2024, puja a 1.568.361.717,50 euros, constituït per 627.344.687 accions, de 2,5 euros de valor nominal cadascuna, de la mateixa classe i sèrie, representades mitjançant anotacions en compte i subscrites i desemborsades íntegrament. Totes les accions incorporen els mateixos drets polítics i econòmics.

Les accions d'Inmobiliaria Colonial,SOCIMI, S.A. estan admeses a negociació a les Borses de Valors de Madrid i Barcelona, dins el segment de negociació corresponent al mercat de contractació general.

Evolució del Capital

Fecha Operacion Nº Acciones Emitidas Nº Acciones Finales Nominación por Accion Nuevo Capital Social
Gen. 2014 Reducció de capital - 225.918.690 0,25€ 56.479.672,50€
Gen. 2014 Ampliació de capital
Conversió obligacions
1.890 225.920.580 0,25€ 56.480.145,00€
Mar. 2014 Ampliació de capital
Conversió obligacions
79.101 225.999.681 0,25€ 56.499.920,25€
Ma. 2014 Ampliació de capital 2.937.995.853 3.163.995.534 0,25€ 790.998.883,50€
Ma. 2014 Ampliació de capital
Conversió obligacions
1.944.444 3.165.939.978 0,25€ 791.484.994,50€
Dec. 2014 Ampliació de capital
Conversió obligacions
22.916.662 3.188.856.640 0,25€ 797.214.160,00€
Jun. 2016 Ampliació de capital 90.805.920 3.279.662.560 0,25€ 819.915.640€
Jun. 2016 Ampliació de capital 288.571.430 3.568.233.990 0,25€ 892.058.497,50€
Jul. 2016 Contra-split - 356.823.399 2,5€ 892.058.497,50€
Ma. 2017 Ampliació de capital 35.646.657 392.470.056 2,5€ 981.175.140,00€
Nov. 2017 Ampliació de capital 42.847.300 435.317.356 2,5€ 1.088.293.390,00€
Jul. 2018 Ampliació de capital 19.273.622 454.590.978 2,5€ 1.136.477.445,00€
Nov. 2018 Ampliació de capital 53.523.803 508.114.781 2,5€ 1.270.286.952,50€
Ago. 2021 Ampliació de capital 22.494.701 530.609.482 2,5€ 1.326.523.705,00€
Set. 2021 Ampliació de capital 9.006.155 539.615.637 2,5€ 1.349.039.092,50€
Jun. 2024 Ampliació de capital 87.729.050 627.344.687 2,5€ 1.568.361.717,50€
Evolució del capital social
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept