Documentació

Política Anticorrupció
Política de Autocartera
Política de tractament i difusió d'informació privilegiada i una altra informació rellevant
Estatuts Socials
Reglament del Consell
Política de Comunicació d’informació econòmica-financera, no financera i corporativa amb accionistes, inversors institucionals i assessors de vot
Polítiques de selecció i diversitat
Requisits i procediments per a acreditar la titularitat d’accions, el dret d’assistència a la Junta General d’Accionistes i l’exercici o delegació del dret de vot
Codi ètic
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept