Immobiliària de referència en el mercat d'oficines de qualitat de la zona euro

Valor de mercat

11.348€m

Superfície sobre rasant

1.782.292m2

Nombre d'actius

101 immobles