Fusió Filials Desembre 2018

Projecte comú de fusió filials
Comptes Anuals i informe de gestió individuals d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2015, juntament amb l'informe d'auditoria
Comptes Anuals i informe de gestió consolidats d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2015, juntament amb l'informe d'auditoria
Comptes Anuals i informe de gestió individuals d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2016, juntament amb l'informe d'auditoria
Comptes Anuals i informe de gestió consolidats d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2016, juntament amb l'informe d'auditoria
Comptes Anuals i informe de gestió individuals d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2017, juntament amb l'informe d'auditoria
Comptes Anuals i informe de gestió consolidats d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2017, juntament amb l'informe d'auditoria
Comptes Anuals 2016_ Axiare Invetigación, Desarrollo e Innovación, S.L.U.
Comptes Anuals 2017_ Axiare Invetigación, Desarrollo e Innovación, S.L.U.
Comptes Anuals 2016_ Axiare Properties, S.L.U.
Comptes Anuals 2017_ Axiare Properties, S.L.U.
Comptes Anuals 2015_ Chameleon (Cedro), S.L.U.
Comptes Anuals 2016_ Chameleon (Cedro), S.L.U.
Comptes Anuals 2017_ Chameleon (Cedro), S.L.U.
Comptes Anuals 2015_ Colonial Arturo Soria, S,L.U.
Comptes Anuals 2016_ Colonial Arturo Soria, S,L.U.
Comptes Anuals 2017_ Colonial Arturo Soria, S,L.U.
Comptes Anuals 2015_ Colonial Invest, S.L.U.
Comptes Anuals 2016_ Colonial Invest, S.L.U.
Comptes Anuals 2017_ Colonial Invest, S.L.U.
Comptes Anuals 2015_ Fincas y Representaciiones, S.A.U.
Comptes Anuals 2016_ Fincas y Representaciiones, S.A.U.
Comptes Anuals 2017_ Fincas y Representaciiones, S.A.U.
Comptes Anuals 2015_ Hofinac Real Estate, S.L.U.
Comptes Anuals 2016_ Hofinac Real Estate, S.L.U.
Comptes Anuals 2017_ Hofinac Real Estate, S.L.U.
Comptes Anuals 2015_ LE Offices Egeo,S.A.U.
Comptes Anuals 2016_ LE Offices Egeo,S.A.U.
Comptes Anuals 2017_ LE Offices Egeo,S.A.U.
Comptes Anuals 2015_ Venusaur, S.L.U.
Comptes Anuals 2016 (i)_ Venusaur, S.L.U.
Comptes Anuals 2016 (ii)_ Venusaur, S.L.U.
Comptes Anuals 2017_ Venusaur, S.L.U.
Balanç de fusió_ Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.
Balanç de fusió_ Axiare Investigación, Desarrollo e Innovación, S.L.U.
Balanç de fusió_ Axiare Properties, S.L.U.
Balanç de fusió_ Chameleon (Cedro), S.L.U.
Balanç de fusió_ Colonial Arturo Soria, S.L.U.
Balanç de fusió_ Colonial Invest, S.L.U.
Balanç de fusió_ Fincas y Representaciones, S.A.U.
Balanç de fusió_ Hofinac Real Estate, S.L.U.
Balanç de fusió_ LE Offices Egeo, S.A.U.
Balanç de fusió_ Venusaur, S.L.U.
Anunci fusió filials

Fets Relevants:

 

 

 

 

20/12/2018_ COD.273040_ Colonial comunica l'inici del procés d'integració amb diverses societats íntegrament participades
11/01/2019_COD.273652_ La Companyia informa de la publicació al Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME) de l'últim anunci preceptiu relacionat amb la fusió de filials.
23/04/2019_ COD.277313_ La Companyia informa sobre la inscripció al Registre Mercantil de l’escriptura de fusió entre Colonial i diverses societats íntegrament participades
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept