Fusió Filials Abril 2019

Projecte comú de fusió filials
Comptes Anuals i informe de gestió individuals d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2016, juntament amb l'informe d'auditoria
Comptes Anuals i informe de gestió consolidats d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2016, juntament amb l'informe d'auditoria
Comptes Anuals i informe de gestió individuals d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2017, juntament amb l'informe d'auditoria
Comptes Anuals i informe de gestió consolidats d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2017, juntament amb l'informe d'auditoria
Comptes Anuals i informe de gestió individuals d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2018, juntament amb l'informe d'auditoria
Comptes Anuals i informe de gestió consolidats d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2018, juntament amb l'informe d'auditoria
Comptes Anuals 2016_ Agisa
Comptes Anuals 2017_ Agisa
Comptes Anuals 2018_ Agisa
Comptes Anuals 2016_ Soller
Comptes Anuals 2017_ Soller
Comptes Anuals 2018_ Soller
Comptes Anuals 2016_ Axiare Investments, S.L.
Comptes Anuals 2017_ Axiare Investments, S.L.
Comptes Anuals 2018_ Axiare Investments, S.L.
Comptes Anuals 2016_ Danieltown
Comptes Anuals 2017_ Danieltown
Comptes Anuals 2018_ Danieltown
Comptes Anuals 2016_ Moorage Inversiones
Comptes Anuals 2017_ Moorage Inversiones
Comptes Anuals 2018_ Moorage Inversiones
Balanços de situació de les societats participants en la fusió
Anunci fusió filials

Fets Relevants:

 

 

 

 

La Companyia informa de la publicació al Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME) del darrer anunci preceptiu relacionat amb la fusió de filials.
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept