Principals magnituds

Sèries històriques

En la següent taula s'exposen les sèries històriques de les principals magnituds corresponents als útims cinc anys.

Si ho desitja pot descarregar-se una versió ampliada en excel:

Magnituds Colonial - Sèries històriques des de 2004
Barcelona 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Ocupació Física Oficines (%) 95% 98% 99% 99% 97% 89% 77% 80% 79%
Ingressos per Rendes (€m) 49 48 41 35 30 27 28 28 31
EBITDA (€m) 47 44 39 34 28 23 23 25 27
EBITDA / Ingressos per Rendes (%) 95% 92% 94% 96% 92% 85% 85% 89% 89%
Madrid 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Ocupació Física Oficines (%) 96% 94% 87% 94% 97% 95% 89% 80% 75%
Ingressos per Rendes (€m) 103 90 94 52 43 35 32 35 44
EBITDA (€m) 94 76 83 46 38 31 28 30 40
EBITDA / Ingressos per Rendes (%) 91% 85% 88% 88% 88% 88% 85% 86% 90%
París 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Ocupació Física Oficines (%) 93% 97% 98% 96% 97% 95% 85% 80% 94%
Ingressos per Rendes (€m) 180 199 194 196 198 169 152 149 150
EBITDA (€m) 172 189 183 185 188 155 139 137 138
EBITDA / Ingressos per Rendes (%) 95% 95% 94% 94% 95% 92% 92% 92% 92%