Fusió Colonial - Axiare

Projecte comú de fusió Colonial Axiare
Informe del Consell d'Administració d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA en relació amb el projecte comú de fusió
Informe del Consell d'Administració de Axiare Patrimoni SOCIMI, SA en relació amb el projecte comú de fusió
Informe únic de BDO Auditors, S.L.P. com a expert independent nomenat pel Registre Mercantil, sobre el projecte comú de fusió
Comptes Anuals i informe de gestió individuals d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2015, juntament amb l'informe d'auditoria
Comptes Anuals i informe de gestió consolidats d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2015, juntament amb l'informe d'auditoria
Comptes Anuals i informe de gestió individuals d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2016, juntament amb l'informe d'auditoria
Comptes Anuals i informe de gestió consolidats d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2016, juntament amb l'informe d'auditoria
Comptes Anuals i informe de gestió individuals d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2017, juntament amb l'informe d'auditoria
Comptes Anuals i informe de gestió consolidats d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2017, juntament amb l'informe d'auditoria
Comptes Anuals i informes de gestió, individuals i consolidats, de Axiare Patrimoni SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2015, juntament amb l'informe d'auditoria
Comptes Anuals i informes de gestió, individuals i consolidats, de Axiare Patrimoni SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2016, juntament amb l'informe d'auditoria
Comptes Anuals i informes de gestió, individuals i consolidats, de Axiare Patrimoni SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2017, juntament amb l'informe d'auditoria

Els balanços de fusió d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA i de Axiare Patrimoni SOCIMI, SA es corresponen amb els últims balanços anuals individuals de cada entitat a 31 de desembre de 2017, amb els corresponents informes dels auditors de comptes.

 

 

 

 

Comptes Anuals i informes de gestió, individuals i consolidats, de Axiare Patrimoni SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2017, juntament amb l'informe d'auditoria
Text íntegre dels Estatuts Socials vigents de Axiare Patrimoni SOCIMI, SA
Text íntegre dels Estatuts d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA, que seran d'aplicació una vegada s'executi la fusió
Identitat dels administradors d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA i de Axiare Patrimoni SOCIMI, SA

Fets Relevants:

 

 

 

 

20/04/2018_ COD.264396_Convocatòria Junta General Ordinària_Colonial
20/04/2018_COD.264398_ Convocatòria Junta General Ordinària_Axiare
24/05/2018_ COD.266081_La Companyia comunica la celebració de la Junta General Ordinària d'accionistes_Colonial
25/05/2018_COD.266141_Axiare Patrimoni publica l'aprovació d'acords de la Junta General d'Accionistes 2018_ Axiare
02/07/2018_ COD.267487_La Companyia informa sobre l'atorgament de l'escriptura de fusió entre Colonial i Axiare
04/07/2018_COD.267589_La societat comunica que en el dia d'avui ha quedat inscrita en el Registre Mercantil l'escriptura pública de fusió entre Colonial i Axiare Patrimoni Socimi, SA
Reglament de la Junta
Reglament del Consell
Reglament Intern de Conducta
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept