Història Colonial

Anys 40 – Anys 80
Orígens

Constitució d'Inmobiliaria Colonial i consolidació en el sector immobiliari espanyol

Inmobiliaria Colonial va ser constituïda el desembre del 1946 pel Banc Hispano Colonial, entitat financera que havia participat activament en la història econòmica del país. La companyia es va fundar amb l'objectiu de gestionar l'important patrimoni en terrenys del Banc Hispano Colonial, com també els actius immobiliaris aportats per altres entitats financeres i per particulars.

En el marc de l'auge de la construcció que va començar en els anys seixanta, Inmobiliaria Colonial va desenvolupar un projecte innovador i de grans dimensions conegut amb el nom de Barcelona 2, integrat per més de 1.000 habitatges i locals comercials en règim de lloguer. Aquest projecte va suposar un impuls important al reposicionament immobiliari de la zona, que actualment està considerada com una de les àrees més exclusives de la ciutat per a immobles de lloguer i per a oficines <i>prime</i> al districte central de negocis (CBD).

En els anys setanta i vuitanta Inmobiliaria Colonial va anar consolidant la seva posició en el sector immobiliari espanyol.

 

1991 – 1999
Sortida a borsa

Entrada de “la Caixa“ i sortida a borsa

El 1991 “La Caixa” va adquirir una participació majoritària d'Inmobiliaria Colonial, en poder fins a aquell moment del Banc Central Hispanoamericà. L'entrada de “La Caixa“ va suposar l'aportació per part d'aquesta de locals i edificis que sumaven una superfície de més de 500.000 m2.

A partir d'aquell moment Inmobiliaria Colonial va contractar un nou equip directiu que va iniciar un procés de reposicionament i racionalització de la seva cartera d'actius i que va portar la companyia a centrar la seva estratègia en el negoci de lloguer d'edificis d'oficines de qualitat ubicats als districtes centrals de negocis de Madrid i Barcelona. Al mateix temps es va iniciar una activitat selectiva i rendible en el negoci del sòl i de promoció residencial.

El 1999 la Companyia va sortir a borsa en un procés que va tenir un gran èxit, amb un alt percentatge d'adjudicació entre el tram minorista, situant el free float al voltant del 55%. El procés de reposicionament iniciat en anys anteriors va experimentar un avenç important després de la sortida a borsa.

2000 – 2005
Projecció internacional

Aposta internacional i creixement

2004 – Adquisició SFL

El juny del 2004, Inmobiliaria Colonial va adquirir la immobiliària francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL), companyia amb una important cartera d'oficines ubicades als millors districtes de negocis de París. Aquesta operació va suposar doblar en un sol any el valor dels actius del Grup i concentrar les seves activitats a les zones de negoci dels principals mercats immobiliaris de l'eurozona.

Mitjançant aquesta operació, Inmobiliaria Colonial va ser pionera a Espanya a apostar per una estratègia focalitzada en immobles prime diversificats internacionalment.

2005 – Aportació d'actius per part de Mutua Madrileña

El setembre del 2005 Inmobiliaria Colonial i Mutua Madrileña van arribar a un acord en virtut del qual Inmobiliaria Colonial va adquirir set edificis d'oficines situats al centre de Madrid, abans propietat de Mutua Madrileña, que va passar a ser soci de referència en l'accionariat d'Inmobiliaria Colonial.

Aquest acord va permetre a la Companyia de reforçar la seva presència en el mercat d'oficines de Madrid, mitjançant una cartera d'actius excel·lentment ubicats a l'eix central de negocis de la ciutat.

2006 – 2007
Canvi de l'estratègia i crisi financera

Canvi d'accionariat, canvi de l'estratègia i crisi financera i immobiliària

2006 – Sortida de “la Caixa” i OPA d'Inmocaral

L'any 2006 la companyia immobiliària Grupo Inmocaral va llançar una OPA sobre el 100% del capital d'Inmobiliaria Colonial, finançada parcialment amb deute bancari.

El preu d'adquisició va suposar una prima substancial sobre el NAV d'Inmobiliaria Colonial. Un cop executada l'OPA, que va obtenir un 93,4% d'acceptació, les dues companyies es van fusionar i es va incrementar de manera significativa el pes del negoci promotor.

2007 – Adquisició de Riofisa i del 15% de FCC

El 2007 el nou accionista de referència va iniciar un gir en l'estratègia corporativa d'Inmobiliaria Colonial que va culminar amb l'adquisició d'una participació del 15% del grup constructor FCC i del 100% de Riofisa, companyia especialitzada en la promoció i gestió de centres comercials.

Ambdues operacions es van realitzar en el punt més alt del cicle immobiliari i borsari, i es van finançar gairebé totalment amb deute bancari.

2008 - 2013

Reestructuració de la companyia

Nou accionariat i equip directiu, turnaround d'èxit i reposicionament de la Companyia

2008 – Lenders prenen el control de la Companyia

L'inici de la crisi financera i immobiliària a Espanya va comportar greus tensions financeres a Inmobiliaria Colonial, amb importants caigudes en els ingressos i en la valoració dels actius.
Després de llargs mesos de negociacions, la companyia va acabar amb èxit el procés de reestructuració dels seu deute financer, després d'arribar a un acord amb els bancs coordinadors del préstec sindicat. El procés de reestructuració es va culminar amb èxit amb la recapitalització de Colonial i l'aposta ferma estratègica per allò que havia estat el core business tradicional de la companyia: el negoci patrimonialista. Després d'aquest procés, el fons Coral Partners, Eurohypo, Calyon i Royal Bank of Scotland han passat a ser accionistes majoritaris de Colonial.

2008 – Entrada de l'equip directiu actual

Després de la presa de control per part dels bancs, va tornar l'anterior conseller delegat (Juan José Brugera), que va ser nomenat president i que, juntament amb el nou conseller delegat (Pere Viñolas), va reforçar l'equip amb l'objectiu de reorientar l'estratègia a un enfocament clarament patrimonialista i proporcionar estabilitat operativa i financera a la companyia.

2010 – Refinançament

El 19 de febrer del 2010 es va signar un nou acord de refinançament que va permetre de capitalitzar i dotar la companyia d'una estructura financera viable a llarg termini.
El procés de reestructuració va ser pioner en el sector immobiliari i ha esdevingut una referència per a altres companyies nacionals i internacionals del sector.

2010 – Adquisició del 30% de SIIC de París

A la darreria del 2010, Inmobiliaria Colonial, a través de la seva filial francesa SFL, va signar un acord estratègic amb Realia per a la presa d'una participació a SIIC de París. Aquesta operació va permetre de complementar la cartera d'oficines a París i posicionar Inmobiliaria Colonial com una immobiliària de referència a Europa en el lloguer d'oficines prime.

 

2011 – 2013 Estabilització del negoci operatiu

El 2011 Inmobiliaria Colonial va tornar a la senda dels resultats positius gràcies a la reestructuració financera i l'enfocament de la companyia envers el negoci patrimonialista de lloguer d'oficines. Aquest resultat positiu es va recolzar en la fortalesa del negoci operatiu, la recuperació progressiva del valor dels actius de París i l'estabilització, per primera vegada des de l'inici de la crisi, del valor dels edificis d'oficines en lloguer a Madrid i Barcelona. Així mateix, es va fer un fort exercici de sanejament del balanç i comunicació de l'estratègia de la companyia a la comunitat inversora internacional, amb l'objectiu de posar els fonaments per realitzar amb èxit la recapitalització de la nova Colonial. 

2014 – Actualitat
Recapitalització, Investment Grade i estratègia de creixement de la companyia

Ampliació de capital, obtenció Investment Grade i noves adquisicions a Prime CBD

2014 – Ampliació de capital

El maig del 2014 la companyia va culminar amb èxit un augment de capital de 1.263 milions d'euros, amb el suport d'inversors a llarg termini de reconegut prestigi internacional i un free float al voltant del 40%. L'ampliació de capital va permetre de recapitalitzar la companyia i crear un grup referent d'oficines prime en el sector patrimonialista cotitzat europeu. Així mateix, es va signar un nou crèdit sindicat a llarg termini de 1.040 milions d'euros, amb creditors de gran prestigi, de manera que va ser la primera companyia espanyola des de l'inici de la crisi de deute sobirà a captar nou finançament per part d'inversors institucionals internacionals. 

 

2015 – Obtenció Investment Grade

Colonial va tancar amb èxit el maig del 2015 una emissió de bons de 1.250 milions d'euros, operació sense precedents en el mercat immobiliari espanyol. Aquesta operació va suposar una fita molt important per al Grup Colonial, que va ser possible perquè va ser la primera immobiliària cotitzada espanyola a obtenir una qualificació creditícia “Investment Grade” (ràting) “BBB-” per part de Standard & Poor’s.

 

2015 – Adquisicions a Prime CBD

La nova estructura de capital ha permès al Grup Colonial de realitzar les primeres adquisicions d'actius des de l'inici de la crisi, amb la qual cosa ha reafirmat la seva posició de propietari d'edificis d'oficines prime a les àrees CBD de París, Madrid i Barcelona. La política d'adquisicions configura l'essència del model industrial de la companyia, que aposta per la transformació i el reposicionament “Prime Factory” d'edificis, que permeten d'atraure els millors clients a preus de lloguer màxims en el mercat. En particular, Colonial ha adquirit quatre immobles d'oficines al centre de Madrid i un a París CBD.