Mercat d'inversió

Situació del Mercat d'inversió 

El volum d'inversió a París va aconseguir els 2.8€bn en el primer semestre de 2023: el 46% de les transaccions s'han produït en el Centre Ciutat i CBD de París. Els inversors francesos van acumular més del 90% del total invertit. La rendibilitat prevalgui se situa en 3,50%. 

La inversió a Madrid s'ha situat en els 471 milions d'euros, observant-se una major preferència per producte dins de la M-30. La rendibilitat prevalgui se situa en 4,25%. A Barcelona, el volum d'inversió va aconseguir els 218€m, on el CBD, el Centre Ciutat i el 22@ han concentrat el 89% de les transaccions. La rendibilitat prevalgui se situa en 4,30%.
 

Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept