Mercat de lloguer

Situació del Mercat de lloguer a Barcelona

La contractació en el mercat d'oficines de Barcelona durant el primer semestre de 2023 s'ha situat en els 122.000m2 . Les ubicacions més demandades continuen sent el centre ciutat i el 22@, que van concentrar el 73% del total de l'absorció del mercat. La disponibilitat total de mercat ha disminuït fins al 10,21% (12,2% al desembre 2022), mentre que, en el CBD, la taxa de disponibilitat es redueix fins al 4,5%. La renda prevalgui se situa en 28€/m²/mes.

Barcelonaa

Situació del Mercat de lloguer a Madrid

La demanda del primer semestre en el mercat de Madrid ha aconseguit els 240.000 m² . La qualitat dels edificis continua sent un dels principals objectius en la contractació d'oficines. En aquest sentit, cal destacar que gairebé el 80% de les transaccions amb una superfície igual o superior a 1.000 m² es van signar en edificis de grau A. Ressalta la polarització de mercat: l'escassetat d'espai d'alta qualitat en el CBD continua pressionant a l'alça els lloguers Prevalgui, que van incrementar en el segon trimestre de 2023, passant de 37€/m²/mes a 37,50 €/m²/mes. La taxa de disponibilitat disminueix en el CBD fins al 4,8%.

Madrid

Situació del Mercat de lloguer a París

En el mercat d'oficines de París, el nivell de contractació del primer semestre de 2023 ha aconseguit els 421.000m2 , xifra lleugerament superior a la del 1r trimestre. La demanda en el CBD va concentrar un 25% de l'absorció de mercat (un 30% més que la mitjana dels últims 5 anys). La desocupació en el CBD segueix en nivells mínims del 2,6% i la disponibilitat de Grau A continua en el 0,4%. La renda prevalgui, corresponent als millors edificis en el CBD, se situa en 1.000€/m²/any.

Paris
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept