Sr. Juan José Brugera Clavero

Sr. Brugera
Sr. Brugera

President

Fecha primer nombramiento: 
19/06/2008
Fecha último nombramiento: 
24/05/2018

Enginyer Tècnic Industrial (especialitat Electrònica Industrial) per l'Escola Universitària d'Enginyers Tècnics Industrials de Terrassa. A més, té un MBA (Master in Business Administration)-ESADE (Barcelona), Diploma PDG (Programa de Direcció General). IESE (Barcelona) i el 2004 va ser nomenat "Honorary Degree" Doctor Honoris Causa in Economics, per la Constantinian University of Providence, Rhode Island (EUA) i professor honorari de la Societat Científica de Xile. ESERP (Barcelona).

Entre el 1967 i 1968 va ser professor adjunt en la càtedra d'Electrònica i Servosistemes a l'Escola Industrial de Terrassa i a l'Escola de Telecomunicacions de La Salle. Des del 1968 fins al 1970 va treballar com a enginyer al Laboratori Industrial Inter-Grundig. Des del 1971 fins al 1975 va formar part del Departament de Planificació i Àrea Comercial en els Serveis Centrals del Banco Atlántico. Així mateix, entre el 1975 i 1987 va ocupar diferents càrrecs de responsabilitat al Banco Sabadell, com a Director de l'OP de Barcelona, Director de la Zona de Barcelona, Subdirector General o Membre del Comitè Central de Direcció.

Durant els anys 1987 i 1994 va ser Conseller Delegat de Sindibank (Sindicat de Banquers de Barcelona). Durant el període 1994-2006 ja va estar lligat a Inmobiliaria Colonial (Societat absorbida) i va ocupar els càrrecs de Conseller Delegat i Administrador de Société Foncière Lyonnaise. Així mateix, des del juliol del 2006 fins al març del 2007 va ocupar el càrrec de Director General de Grupo Mutua Madrileña. Des de l'abril del 2010, presideix la societat Société Foncière Lyonnaise (SFL).