La influència del paisatge sonor de l'oficina en el benestar humà

Cada escenari presenta una sèrie de sons associats que, encara que hi hagi variables en funció de determinades circumstàncies, solen ser més o menys estables al llarg del temps. Un paisatge sonor que, lluny de ser ingovernable, pot modelar-se estratègicament a través de l'ús de tècniques de paisatgisme acústic. En alguns espais aquest control resulta particularment important. És el cas de les oficines, on el soroll i els sons tenen un efecte directe sobre el benestar de les persones que les ocupen i en conseqüència també en el seu rendiment. En aquest sentit, els avantatges de facilitar un paisatge sonor agradable i harmònic són enormes.

Beneficis d'un paisatge sonor saludable

Que un entorn ofereixi un paisatge sonor agradable depèn tant de la intensitat dels sons com de la naturalesa d'aquests. El cervell sol saturar-se aviat davant sons de decibels molt elevats i davant estridents o poc vinculats amb el que és natural. Per contra, el paisatge sonor amable genera una reducció de l'estrès mental, la qual cosa, al seu torn, redueix tant la irritabilitat com la fatiga. A més, en part a causa de tot l'anterior, també promou un major grau de concentració, fonamental a l'hora de fer tasques complexes que requereixin una alta càrrega cognitiva com les tasques d'anàlisis o les tasques creatives.

D'altra banda, els escenaris amb paisatges sonors saludables també fomenten la comunicació entre les diferents persones, un fet que a l'oficina resulta decisiu per a la qualitat del treball en equip. En aquest sentit, cuidar els diferents aspectes de disseny que influeixen en el nivell i categoria del so ambiental fomenta la col·laboració i produeix un increment de la productivitat general de l'organització. Finalment, no hem d'obviar el component purament emocional: una oficina amb un paisatge sonor esgotador pot disminuir l'entusiasme laboral i col·laborar en l'abandonament de l'empresa per part dels treballadors.

 

Estratègies de paisatgisme acústic per a oficines

Si bé la ciència confirma cadascuna d'aquestes afirmacions, no és difícil intuir des del sentit comú que una oficina sorollosa és molt menys atractiva que una oficina amb una bona aura sonora. El que no resulta tan senzill és aconseguir aquesta aura. A Colonial, per exemple, i gràcies a la intervenció d'especialistes en el disseny acústic, aconseguim dotar als nostres actius d'aquest paisatge sonor a través d'estratègies avançades com l'ús de materials d'absorció acústica com els panells acústics, les cortines gruixudes o els sostres suspesos. És una de les principals armes per a combatre l'excés de sons en les oficines.

Però també importa i molt el disseny arquitectònic dels mateixos espais. Comprendre les necessitats generals de les empreses i ser estratègics en la ubicació de les diferents sales és clau per a minimitzar la propagació de sorolls no desitjats i aconseguir estades amb un nivell sonor pertinent per a les funcions que s'exerciran en elles. Així mateix, l'ús de tecnologies, com els sistemes de so ambiental, poden contribuir també al reequilibri acústic. Finalment, i ja fora del disseny, és essencial posar en pràctica polítiques de comportament en les oficines que derivin en un paisatge sonor afable per a tots.

Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept