La immòtica a l’oficina

02/01/2019

La immòtica a l’oficina

Gràcies a l’aplicació de la tecnologia al sector immobiliari ─el que es coneix com Proptech─ els edificis d’oficines estan oferint als seus usuaris una sèrie de serveis que faciliten la seva gestió i administració diària. La immòtica formaria part d’aquesta revolució tecnològica: es tracta del conjunt d’aplicacions que permeten automatitzar i controlar de forma digital el funcionament d’un edifici.

Cada vegada és més freqüent que diferents empreses busquin instal·lar-se en edificis d’oficines que ofereixin aquest tipus de serveis. Facilitar la gestió diària d’una oficina influeix directament sobre el benestar dels empleats i afecta el seu rendiment, és per això que la producció de la companyia augmenta i, en última instància, es generen beneficis més elevats. Així, tant les grans corporacions com les startups volen instal·lar-se en edificis d’oficines que des del seu òptim funcionament impulsin la sostenibilitat, l’eficiència energètica i la comoditat dels treballadors.

Beneficis de la immòtica a l’oficina

La immòtica a l’oficina es pot aplicar de vàries maneres, generant diferents tipus de beneficis:

Estalvi energètic: Una gestió eficient dels subministraments d’un edifici d’oficines suposa un estalvi considerable per a l’empresa i contribueix a l’estalvi energètic mediambiental. A través d’aplicacions tecnològiques immòtiques es pot regular de forma automàtica tant la il·luminació com la climatització de cadascuna de les sales de l’oficina segons la llum natural, la temperatura exterior o el número de persones que l’estiguin ocupant en cada moment.

Seguretat: Un altre dels beneficis de la immòtica a la oficina és que permet detectar de forma immediata qualsevol fallada en els sistemes de l’edifici que suposi un risc pels usuaris. Des d’un curtcircuit fins una fuita en una canonada: la immòtica activa els mecanismes d’alerta per a que els treballadors prenguin les mesures oportunes de forma immediata.

Confort: Abans de que el Proptech irrompés al sector immobiliari, qualsevol gestió administrativa o incidència tècnica ocorreguda en un edifici d’oficines tardava uns dies en resoldre’s. En canvi, la transformació digital ha optimitzat els processos per a que totes les decisions es puguin prendre a temps real i des de qualsevol dispositiu mòbil, agilitzant així la seva gestió i optimitzant la seva resolució.

Smart Building System

L’estalvi energètic, la seguretat i el confort són prioritaris per a Colonial. Per això, des de fa ja algun temps, diversos edificis d’oficines de la companyia estan proveïts d’aplicacions immòtiques. Precisament, el software Smart Building System desenvolupat per Colonial té com a objectiu la gestió i supervisió eficaç, ràpida i intel·ligent de diferents aspectes dels edificis d’oficines. Colonial estima que, a principis de 2019, aquest software immòtic de gestió intel·ligent estarà operatiu a la totalitat del portafolis d’immobles de Colonial a Madrid i Barcelona. Recentment, a més, l’Smart Building System de Colonial ha estat reconegut pel jurat dels Premis Netexplo Change com una de les tres millors iniciatives empresarials innovadores en l’àmbit de la Innovació Digital a Espanya.

Més articles de Colonial