La construcció modular amb materials prefabricats: una alternativa d'edificació de present i futur

Qui hauria endevinat unes quantes dècades enrere, en plena expansió urbanística mundial, que la construcció del futur es realitzaria de la mateixa manera que un puzle: amb peces independents que es van encaixant una a una de manera estratègica per a conformar els edificis i proporcionar-los una major adaptabilitat. Però és una realitat. Encara que continua sent una estratègia d'edificació secundària, en els últims anys es tendeix a la construcció per mòduls a causa de beneficis econòmics, ecològics i pràctics innegables que la converteixen en una alternativa interessant per a les constructores, els usuaris dels edificis i el mateix planeta.

 

Beneficis econòmics de la construcció modular d'edificis 

La construcció prefabricada sol comportar menys despeses que la construcció tradicional. Les raons són, principalment, la fabricació en massa de les peces modulars i la reducció de desaprofitaments en el lloc de construcció. A més, que les estructures ja estiguin prefabricades i només calgui acoblar-les correctament suposa un important estalvi dels terminis d'edificació, la qual cosa deriva en una reducció dels costos de mà d'obra. Finalment, cal considerar que els materials modulars, de qualitat adequada, requereixen un menor manteniment en el temps. I aquest sol ser a més, més senzill.

 

Beneficis pràctics de la construcció modular d'edificis

El manteniment dels edificis modulars és més senzill perquè només és necessari substituir les peces prefabricades afectades per peces noves en bon estat. I una cosa similar ocorre amb el procés de construcció inicial: la tinença de components prefabricats permet muntatges ràpids in situ que acceleren el temps de construcció total i possibiliten una ocupació més primerenca de l'edifici. Com les peces es fabriquen en espais tancats, i no en construcció a l'aire lliure, l'operació és menys vulnerable a les condicions meteorològiques i altres aspectes que freqüenten la construcció tradicional. 

Finalment, està el benefici de l'adaptabilitat: perquè les peces prefabricades instal·lades poden substituir-se per altres prestacions, els edificis modulars poden adaptar-se a les necessitats que sorgeixen amb el temps amb facilitat per als edificis convencionals. Això, al seu torn, expandeix la vida útil dels edificis a les ciutats. Encara que el modular no és només un tret extern dels edificis. En Colonial, per exemple, potenciem el modular dins de les oficines perquè els espais puguin adaptar-se als requisits de les empreses i oferir-los així la flexibilitat òptima per a competir.


Beneficis ecològics de la construcció modular d'edificis

Arribem a un dels punts més rellevants de l'edificació per mòduls. Després de tot, ens trobem en un moment de la història de plena consciència de l'impacte de la construcció en el medi ambient. Els ciutadans desitgen edificis sostenibles. Els treballadors desitgen edificis sostenibles. I les empreses desitgen edificis sostenibles. Per descomptat, la construcció amb materials prefabricats no és l'única via per a aconseguir edificis ecològics, com demostren moltes de les decisions de sostenibilitat alternatives de Colonial durant aquests últims anys, però és una prou sòlida com per promoure-la.

En concret, i entre altres beneficis, la construcció modular comporta una reducció dels residus malgastats, la qual cosa porta amb si dos avantatges paral·lels: l'aprofitament més gran de les matèries primeres i la reducció de les deixalles que puguin afectar el medi ambient. La facilitat per a desmuntar les peces, a més, afavoreix la reutilització en altres edificis i el reciclatge dels materials. Finalment, l'òptima integració de les peces promou sovint un major aïllament i, per tant una major eficiència energètica. En definitiva, es tracta d'una tendència arquitectònica molt valuosa avui i demà. Saludem al món modular.

Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept