Hot desking: oficines flexibles

22/03/2018

Hot desking: oficines flexibles

Les oficines flexibles sorgeixen en un context laboral on la tendència del teletreball conviu amb espais de treball i oficines més tradicionals. Conceptes com el coworking i el Hot-Desking guanyen cada vegada més adeptes dins de les estratègies de Wellness de les empreses que busquen oferir major flexibilitat laboral als seus empleats, per així millorar la imatge de la companyia i retenir el talent intern.

Què és el Hot-Deskin?

El Hot-desking és una variant del teletreball que consisteix en la reserva d'espais o zones de treball dins de l'oficina (un escriptori o una sala de treball) per part d'un empleat o d’un grup de treballadors durant un període de temps determinat per poder desenvolupar l'activitat laboral. També és una bona opció per a autònoms, agents comercials o treballadors que no necessiten estar en un lloc de treball fix perquè passen gran part del temps fora de l'oficina.

El terme “Hot-desking” va aparèixer entre els anys 80 i 90 però no ha estat fins ara que aquest model d'oficines flexibles ha guanyat importància. El canvi a les polítiques de treball i l'aparició de noves filosofies nòmades laborals que aposten per una major flexibilitat per als empleats abracen amb força aquest model de treball.

Entre els avantatges del Hot-desking es troba la reducció de l'espai de treball que necessita llogar una empresa, així com una disminució dels costos de l'oficina. Un altre dels beneficis de les oficines flexibles és que millora la productivitat i la motivació dels empleats perquè la flexibilitat laboral, horària i espacial és una de les prioritats a valorar pels candidats abans de decantar-se per un lloc de treball.

Per tant, podem dir que a causa de l'existència de polítiques laborals en pro del treballador i a la digitalització de les empreses estan apareixent nous models de treball com el coworking o el hot-desking. Aquests models estan canviant el concepte d'espai de treball que fins ara teníem pel de l'oficina del futur.

Més articles de Colonial