Ús d'energies renovables a petita escala

Les conseqüències del canvi climàtic estan provocant canvis estructurals molt importants en la humanitat: els governs de tot el món s'han compromès a iniciar la transició que condueixi a l'abandó dels combustibles fòssils com a fonts d'energia, les empreses estan desenvolupant polítiques de sostenibilitat que redueixin les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i els centres de recerca treballen per a trobar millors mecanismes d'explotació de les fonts d'energia verdes. No obstant això, els canvis no han de ser únicament macro: les decisions ecològiques, com l'ús d'energies renovables sostenibles, també han d'implementar-se a petita escala.

Beneficis ecològics de l'ús d'energies renovables en contextos micro 

Pensar en les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle de la humanitat condueix inevitablement a centrar l'atenció en grans indústries com l'alimentària, la tèxtil o la de transport. És la imatge que acudeix a la ment: la de grans fàbriques alliberant ingents quantitats de les substàncies que contribueixen a l'escalfament global a través de les seves xemeneies. I això ocorre. És evident que el context macro requereix la remodelació necessària per a tornar-se més green i reduir la pressió sobre el clima. No obstant això, el context micro, el quotidià, el de llars i petits locals, també té un impacte enorme sobre aquesta qüestió. L'acumulat de 8.000 milions d'éssers humans. 

En aquest sentit, la utilització d'energies renovables sostenibles en aquests microcontextos pot marcar la diferència. Entre altres coses, comporta una gran reducció de les emissions, una menor contaminació de l'aire i de les masses d'aigua, una millor conservació dels recursos naturals i, no pot obviar-se, una promoció de les pràctiques sostenibles molt influent. Al cap i a l'últim, les decisions dels consumidors i dels votants influeixen decisivament en les pràctiques de les empreses i dels governs. A més, existeixen altres raons alienes a la sostenibilitat per les quals hauria de fomentar-se l'ús d'energies verdes en llars i petits comerços: raons de naturalesa econòmica.

Beneficis econòmics de l'ús d'energies verdes en contextos micro 

En primer lloc, i encara que la inversió inicial en tecnologies d'energia renovable pot ser significativa, suposa un estalvi considerable en les factures de la llum a llarg termini. D'aquí la rellevància de les ajudes públiques per a l'adquisició d'aquestes tecnologies. Un petit impuls inicial pot ser crucial per a un canvi global de paradigma. A més, algunes d'aquestes tecnologies, com els sistemes de panells solars que aprofiten la radiació solar per a produir energia neta, tenen costos operatius i de manteniment baixos. Tant els particulars com les petites companyies acaben gaudint d'avantatges econòmics a mesura que transcorren els mesos i els anys. 

I, en segon lloc, estan els beneficis econòmics col·lectius, entre els quals destaquen la generació d'ocupació i la reducció dels costos de salut per al sistema, perquè les energies netes no contaminen l'aire ni l'aigua i, en conseqüència, no augmenten les probabilitats dels ciutadans de sofrir determinades malalties. Finalment, existeix un altre benefici econòmic i polític fonamental: la generació d'aquesta energia verda de manera descentralitzada disminueix la dependència dels principals proveïdors d'energia procedent de fonts fòssils, la qual cosa proporciona major autonomia a les comunitats. És un camí cap a una major estabilitat energètica.

 

Principals fonts d'energia renovable per aplicar a petita escala 

La font d'energia renovable més explotada a petita escala és l'energia solar, tant a través de panells solars domèstics com a través de carregadors solars portàtils. Al costat d'ella trobem l'energia eòlica, aprofitada gràcies a turbines eòliques. Altres fonts d'energia renovable, no obstant això, no són 100% sostenibles. És el cas de l'energia obtinguda mitjançant la crema de biomassa com a pèl·lets de fusta, la qual cosa emet gasos d'efecte d'hivernacle a l'atmosfera, i de l'energia hidroelèctrica, les centrals pròximes de la qual a zones blaves naturals poden alterar la tranquil·litat dels ecosistemes. 

En aquest sentit, és fonamental prioritzar l'explotació de les energies solars i eòliques, les més netes de totes, i aprofitar el seu potencial per a revertir l'actual situació climàtica. Ens estem jugant molt.

Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept