Com evitar la contaminació visual en els espais de treball

La contaminació visual és un concepte aplicable als edificis i similar a l'horror vacui en art, i fa referència a quan un espai pateix un excés de decoració o d'objectes i que pot donar la sensació de lloc ‘abarrotat’ i fins i tot ‘desordenat’.

Encara que inicialment pot considerar-se un problema merament estètic, aquest pot afectar l'eficiència dels treballadors i al seu benestar, per això és important detectar-lo i solucionar-lo.

Problemes de la contaminació visual

Un excés d'informació, que pot ser el resultat d'un espai visualment atapeït, pot fomentar la distracció dels treballadors, la vista cansada i fins i tot cert grau d'estrès; tot això és el que experimenta l'ésser humà quan té massa estímuls visuals.

Un exemple més clar poden ser les carreteres: res ha de fomentar que el conductor pugui distreure's, per això no ha d'haver-hi un excés de senyals i aquestes seran sempre tan minimalistes com sigui possible, sense oferir massa informació que obligui els usuaris a descodificar en massa temps els missatges (el que podria causar accidents).

Com saber si un espai necessita modificar-se

Encara que no existeix un manual que serveixi per a poder veure de manera clara i transparent com crear un lloc de treball ideal, sí que hi ha unes certes conclusions i tendències fàcilment aplicables que van més enllà de reduir el nombre d'elements d'una sala:

Les obres d'art i les plantes solen generar un impacte positiu en els treballadors, que milloren la seva experiència visual en el lloc de treball i ajuden al seu torn a crear calidesa en l'entorn.

Els espais modulars també ofereixen moltes possibilitats, com podem veure en Miguel Ángel, 23 a Madrid o Ciutat de Granada, 150 a Barcelona, ja que en ser espais més amplis, és més difícil que d'entrada que puguin veure's sobrecarregats, i a la vegada, permeten també canvis molt més àgils i senzills en la decoració.

És important poder treballar i visualitzar abans d'asseure’s en una oficina les possibilitats que aquesta pot tenir, així com incloure els elements necessaris, però sense excessos, perquè sigui possible personalitzar un lloc concret de treball, però sense que aquest mai es vegi sobrecarregat. En definitiva: menys és més.

 

 

Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept