La importància d'apostar per la diversitat empresarial

15/07/2021

La importància d'apostar per la diversitat empresarial

Cada vegada són més les empreses que aposten per la diversitat com un element estratègic dins de la companyia. Segons l'Informe "When Women Thrive" de Mercer, el 89% de les empreses espanyoles està treballant per a millorar els nivells de diversitat i inclusió. En aquest post volem explicar-vos els beneficis que una bona estratègia d'inclusió aporta a les empreses i els diferents perfils empresarials que treballen per a aconseguir que una companyia aposti per la inclusió.

Què és la diversitat empresarial?

La diversitat en el lloc de treball significa que les companyies obrin les portes a qualsevol persona, amb independència del seu gènere, religió, origen ètnic o estat de salut. La diversitat empresarial va ser una de les tendències clau en el lloc de treball el 2018 i avui dia continua sent-ho. Les organitzacions i els reclutadors s'han adonat de la importància de crear espais de treball que fomentin la diversitat de pensament, per a aconseguir també una major riquesa de talent.

Quins són els beneficis de la diversitat a una companyia?

Implementar la diversitat dins de l'estratègia d'una companyia garanteix una gran varietat de perspectives diferents. La diversitat significa que les persones tindran diferents característiques i antecedents i, per tant, poden oferir una gran varietat d'habilitats i experiències, és a dir, una major creativitat. Quan es reuneix persones que veuen la mateixa temàtica de diferents maneres, és més probable que s'obtinguin idees noves i fresques. Sens dubte, aquesta circumstància millora significativament la creativitat laboral, però també la resolució de problemes de manera efectiva. En aquest sentit, un estudi de l'Harvard Business Review va descobrir que els equips diversos resulten més resolutius que les persones cognitivament similars, ja que poden aportar una major varietat de solucions des de diferents punts de vista. Finalment, un altre dels beneficis de la diversitat laboral és la retenció de talent. Les organitzacions més inclusives afavoreixen que les persones se sentin acceptades i valorades, la qual cosa repercuteix positivament en la imatge social de l'empresa i en la seva valoració per part dels candidats de més talent.

Com podem observar, la diversitat empresarial beneficia no sols la captació i retenció del talent, sinó també la millora dels processos de treball i la seva efectivitat. Per això, les companyies inclouen cada vegada més aquest aspecte en les seves estratègies de negoci, com una nova fórmula de cultura empresarial indispensable per a ser competitius avui dia. Però per a poder implementar aquest tipus d'accions, es necessita comptar amb perfils experts en aquest àmbit que puguin executar i dissenyar les millors estratègies per a l'empresa.

Perfils experts en diversitat empresarial

Segons LinkedIn, el perfil de Cap de Diversitat i Inclusió o Director de Diversitat, serà fonamental per a una organització si té l'objectiu de créixer, innovar i competir per talent. Aquesta plataforma assegura que el nombre de persones a escala mundial amb aquest perfil s'ha duplicat amb escreix (un creixement del 107%) en els últims cinc anys.

Els tres perfils més destacats en aquest àmbit, i pels quals han d'apostar les companyies, són principalment: "Head of Diversity", "Director of Diversity" i "Chief Diversity Officer". Aquests perfils són els responsables de reconèixer, crear i aplicar plans per a promoure la diversitat dins d'una organització i gran part de la seva funció consisteix a promoure i desenvolupar programes de formació per a millorar la comprensió dels empleats en matèria d'inclusió. D'altra banda, aquestes figures actuen com a reguladors de RH en qüestions de diversitat i s'encarreguen de garantir que l'organització compleixi amb la legislació.

I vosaltres, ja teniu una estratègia d'inclusió i perfils que la implementin i executin en el dia a dia de la companyia? Quines altres accions o beneficis implementaríeu per a donar sortida a aquesta necessitat? Volem llegir les vostres propostes i continuarem desenvolupant el tema per a donar-vos idees.

Fins la setmana vinent!

More articles from Colonial