Ser productiu a l'estiu no és impossible

07/08/2019

Ser productiu a l'estiu no és impossible

L'estiu és un moment anhelat per tots, arriba la calor, el sol brilla més i les vacances sobrevolen l'oficina però, treballar a l'estiu pot arribar a ser tot un repte: la distribució del treball pels companys absents, les altes temperatures, la desmotivació i el compte enrere per a les pròpies vacances converteixen el que havia de ser un moment de relaxació, en una temporada d'especial estrès a l'oficina. Des de Colonial volem proposar algunes claus per sobreviure a aquest mes d'agost i seguir sent productius.

Planificació de tasques. Durant l'estiu, en alguns sectors i equips, és habitual cobrir l'absència dels companys que no estan a l'oficina i gestionar les seves tasques. De vegades, el volum de treball augmenta de forma considerable, provocant alts nivells d'estrès i poca productivitat laboral. Aquesta càrrega de treball afegida pot afectar posteriorment al conjunt, quan tots els equips tornen i es reprèn l'activitat habitual al setembre, ja que no s’està prou descansat i no es té l'ànim necessari per emprendre nous projectes. En una entrevista amb La Vanguardia, Ana Romeo, directora de Recursos Humans de la companyia asseguradora Cigna, explica que per evitar que el rendiment laboral afecti els treballadors a l'estiu, és imprescindible aportar eines que millorin la seva productivitat i que distribueixin les seves tasques i càrregues de forma efectiva, utilitzant millor el temps i millorant la comunicació entre els diferents equips.

Horari intensiu. Que els empleats passin molt de temps a l'oficina no vol dir que vagin a produir més. De fet, si fora fa sol i hi ha una platja o piscina a prop, estar llargues hores a la feina pot provocar cert grau de frustració. Segons un article realitzat per l'empresa Sage la flexibilitat horària no només ajuda a la conciliació de vida professional i personal dels treballadors, sinó que també augmenta la productivitat, estalvia energia i costos de les instal·lacions, redueix l'absentisme laboral i promou l'atracció i retenció del talent.

Tenir cura de la temperatura. No hi ha dubte que la temperatura ambient a l'oficina durant l'estiu és clau per al confort dels empleats, de fet l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) estableix la temperatura òptima en els llocs de treball entre els 23 i 27 graus. Fa un any, en aquest blog us vam proposar alguns consells per climatitzar bé l'oficina a l'estiu que a més us ajudaran a estalviar energia i mantenir l'oficina fresca, sense realitzar una despesa excessiva. La instal·lació de termòstats programables o vàlvules termostàtiques, són una bona opció per mantenir l'oficina aclimatada durant la jornada laboral. No obstant, el més important segueix sent que l'immoble tingui un bon aïllament tèrmic.

Promoure la comunicació interna i el team building. L'època estival pot ser un bon moment per organitzar alguna activitat distesa entre tots els membres de l'equip que augmenti la qualitat de les relacions personals. Una bona comunicació entre treballadors no només repercuteix en la bona disposició dels equips, sinó que facilita l'organització de les diferents tasques i reforça el sentiment de pertinença a l'empresa.

Desconnectar i respectar la desconnexió dels altres. Avui dia tots estem connectats contínuament a través dels nostres smartphones i sovint sorgeix la temptació de consultar el correu d'oficina durant les vacances o contactar amb algun company per un assumpte urgent. En època de descans és important evitar aquest tipus d'actituds ja que eviten que els empleats desconnectin i tornin frescos, animats i plens d'idees després del seu descans estival.

More articles from Colonial