Transparència en el compliment de la legislació tributària

Colonial té un compromís ferm amb les millors pràctiques tributàries i la transparència en la informació fiscal. 

Descarregueu l'informe de transparència fiscal de l'exercici 2020.

Polítiques i principis generals en matèria de fiscalitat

Bon govern, transparència i integritat. El compromís de Colonial amb el bon govern corporatiu, la integritat i la transparència fiscal està integrat en tots els àmbits de la seva gestió empresarial.

Vegeu-ne més

 

Informació fiscal desglossada

És fonamental explicar clarament la contribució tributària de Colonial. Explicar adequadament la importància de la contribució tributària de Colonial és una prioritat per a la companyia des del punt de vista de la transparència i la responsabilitat social corporativa.

Vegeu-ne més

 

Relació cooperativa amb l'Administració Tributària

Compromesos en la promoció de relacions cooperatives amb l'Administració Tributària. Colonial es va adherir al Codi de bones pràctiques tributàries en l'exercici 2015.

Vegeu-ne més

 

Altra informació de rellevància fiscal

No prestació de serveis fiscals per part de l'auditor de comptes. Colonial no contracta serveis d'assessorament fiscal a la firma que realitza l'auditoria dels seus comptes.

Vegeu-ne més