Sr. Luis Maluquer Trepat

Conseller de Colonial des de 2013.

Fecha primer nombramiento: 
31/07/2013
Fecha último nombramiento: 
24/05/2018

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i Diplomat en Institucions Internacionals per la Universitat de Genève.

A lo largo de la seva vida professional, a través del despatx Maluquer Advocats, SCP, ha assessorat a diverses entitats nacionals i internacionals, prestant els seus serveis en l'àmbit de la consultoria, l'assessorament jurídic i de litigis judicials, arbitratges i processos de mediació . Així mateix, compta amb experiència docent en diverses institucions com Cambra de Comerç de Barcelona i exercia com a conseller de l'Associació Europeenne pour le Droit Bancaire et Financier (AEDBF París).

És soci fundador del despatx Maluquer Advocats, SCP i conseller i secretari de diverses entitats, entre les quals es troba Société Foncière Lyonnaise de la que és conseller. Així mateix, és apoderat especial, secretari del consell en diversos filials d'empreses franceses i de la Confederació Helvètica, especialment en els sectors d'infraestructures i agroalimentari. Actualment és president de la Cambra Argentina de Comerç a Espanya.

Categoria de conseller:

Pel que fa a la categoria de conseller, el Consell d'Administració considera que D. Luis Maluquer Trepat, d'acord amb el que estableix l'article 529 duodecies de la Llei de Societats de Capital, ha de ser qualificat com a conseller independent.