Sr. Javier Iglesias de Ussel Ordís

Conseller de Colonial des de 2008.

Fecha primer nombramiento: 
19/06/2008
Fecha último nombramiento: 
24/05/2018

Javier Iglesias de Ussel i Ordís compta amb una dilatada carrera en el món financer. El 1974 s'incorpora a Lloyds Bank International a Londres, on al llarg de 21 anys tindrà diversos llocs de responsabilitat en Banca Corporativa a Dubai, Sao Paulo, Asunción i Madrid. En 1995 s'incorpora a The Bank of New York i és nomenat Country Manager per la Península Ibèrica. L'any 2002 es trasllada a Nova York i és nomenat director general d'Amèrica Llatina. Del 2008 fins desembre del 2013 va dirigir l'Oficina de Representació del Banc de Xile Banc de Crèdit i Inversions. Des de 2008, el Sr. Iglesias de Ussel és conseller independent en immobiliària colonial i des de març de 2015 és també conseller independent a Aresbank.

El Sr. Iglesias de Ussel és llicenciat en Història Moderna per la Universitat de Barcelona i al llarg de la seva carrera professional ha participat en un gran nombre de cursos en Direcció i Administració d'Empreses, Màrqueting, Anàlisi de Risc i Prevenció contra el rentat de diners . Ha viscut 22 anys fora d'Espanya i parla anglès, francès i portuguès.

Categoria de conseller:

Pel que fa a la categoria de conseller, el Consell d'Administració considera que D. Javier Iglesias de Ussel Ordís, d'acord amb el que estableix l'article 529 duodecies de la Llei de Societats de Capital, ha de ser qualificat com a conseller independent.