Sr. Adnane Mousannif

Conseller de Colonial des 2016.

Fecha primer nombramiento: 
28/06/2016
Fecha último nombramiento: 
28/06/2016

De doble nacionalitat francesa i marroquí, actualment desempeña les seves funcions a l'Autoritat d'Inversions de Qatar, QIA, el fons d'inversió sobiranista de Qatar. Als darrers anys, en nom de QIA, a l’alumnat de les seves transaccions immobiliàries a Europa i Amèrica, s’inclou l’adquisició per part del grup d’embarcador de Canàries a Londres i l’adquisició del edifici de la Megàpera Verge als Camps El·lis a París.
També en representació de QIA, va participar en l'adquisició d'una participació a la Société Foncière Lyonnaise i Colonial a Espanya. Anteriorment, van passar diversos anys treballant per als fons d'inversió immobiliària de Morgan Stanley a Europa. Mantenir una maestria en creació d’empreses i finances de l’ESCP Europe Business School i una autorització en enginyeria civil.