Sheikh Ali Jassim M. J. Al-Thani

Conseller de Colonial des de 2015.

Fecha primer nombramiento: 
12/11/2015
Fecha último nombramiento: 
28/06/2016

En col·laboració amb el govern de Qatar, ha estat involucrat en les sectors de comerç, finances i béns raíces durant més de 30 anys. És consultor en estratègia i inversions des del 2007.
Des del 1995 fins al 2016, va ser vicepresident, membre de la junta directiva i membre del comitè executiu del Banc de Comerç i Finances de Jordània (el segon banc més important de Jordània). Ha estat membre de la junta directiva i vicepresident de la Companyia de Navegació Àrab d'Amèrica a Dubai, EAU, des del 2003. Des del 2007, va ser vicepresident de la Libia Qatari Bank i el 2009 va ser nominat president i el director general de Qatar Navigation (una companyia en que estigués a la junta directa des del 2003 fins al 2016). La navegació de Qatar està activada en transport marítim i bé raíces. Des del 2012, ha estat membre de la junta directa de Qatar, Abu Dhabi, Companyia d'Inversions; Una empresa especialitzada en inversió immobiliària i capital privat. El novembre de 2015, va ser nomenat director de SFL