Entrevista al president i al CEO

J.J Brugera Clavero
J.J Brugera Clavero
President de Colonial
Pere Viñolas
Pere Viñolas
CEO de Colonial

Colonial ha tancat l’any 2016 novament amb resultats molt satisfactoris en tots els epígrafs. Quins són els aspectes principals que cal destacar?

J.J. Brugera

L’any 2016 ha estat excel·lent per al Grup Colonial i per a tots els accionistes. Els ingressos han augmentat un 17% (+7% en termes comparables “like-for-like”) fins a assolir els 271 milions d’euros i ens hem situat en nivells d’ocupació del 97% en cadascun dels mercats en què operem: Barcelona, Madrid i París.

Si comparem aquestes dades amb la mitjana del sector i amb les dels nostres competidors principals, el Grup Colonial se situa com a líder indiscutible en el sector d’oficines. Aquest lideratge se sustenta en el nostre portfolio prime de màxima qualitat, juntament amb un “saber fer” immobiliari acumulat durant molts anys com a actor de referència en oficines.

Actualment, gestionem un portfolio d’oficines prime de més de 8.000 milions d’euros, fet que suposa un increment del 9% like-for-like pel que fa a l’any anterior: un 10% a Madrid, un 8% a Barcelona i un 9% a París. Aquest increment de valor es basa en una gestió immobiliària dels actius que permet obtenir la màxima rendibilitat.

Al novembre del 2016 vam portar a terme una emissió d’obligacions per un import de 600 milions d’euros a un termini de 8 anys amb un cost financer de l’1,45%, el nivell més baix assolit històricament. Aquesta operació ens ha permès optimitzar la nostra estructura financera: ha rebaixat el cost mitjà de finançament del Grup per sota del 2% i ha allargat el termini de venciment del nostre finançament.

Tot això ens ha permès obtenir l’any 2016 un resultat net de 274 milions d’euros i pagar un dividend de 48 milions d’euros als nostres accionistes.

P. Viñolas

En el nostre Business Plan i, en particular, per a l’any 2016, ens havíem marcat uns objectius exigents i n’estem molt satisfets, atès que els hem superat en tots els àmbits.

En l’àmbit operatiu, hem formalitzat 93 contractes corresponents a una superfície total de més de 116.000m2 amb clients de primeríssima qualitat i, el més important, hem capturat creixement de rendes en cadascun dels nostres mercats. Comptem amb els edificis i projectes situats en les zones més sol·licitades per la majoria de companyies. Aquest producte prime, combinat amb nivells elevats d’ocupació, és un element clau per poder negociar les rendes a l’alça. En aquest sentit, en els mercats en què operem, som els primers que hem iniciat el camí del creixement de rendes.

En el programa d’adquisicions, iniciat fa més de dos anys, estem complint amb els objectius fixats. Durant l’any 2016, en el marc del Projecte Alpha I, hem fet inversions compromeses per valor de 580 milions d’euros. Així mateix, hem començat l’any 2017 amb el programa d’inversions Alpha II, amb una inversió compromesa de gairebé 400 milions d’euros.

Totes aquestes adquisicions compleixen amb les nostres demandes de disciplina financera i retorn exigit. Totes les inversions ofereixen un recorregut substancial de creació de valor, basat en: (1) la transformació immobiliària dels actius per convertir-los en oficines prime de primera qualitat i (2) la capacitat d’identificar segments de mercat amb sòlids fonamentals

Tots aquests avanços han permès incrementar el valor net de l’acció (EPRA Net Asset Value) un 18%, fins a assolir els 7,25 euros per acció.

El retorn total de 2016 per a l’accionista, entès com el creixement del NAV per acció més el dividend cobrat al juliol de 2016, ha ascendit al 20% i se situa entre les rendibilitats més altes tant al sector cotitzat d’Espanya com d’Europa.

Quines són les perspectives per a l’any en curs i el mitjà termini?

J.J. Brugera

Hem començat l’any 2017 amb uns resultats excel·lents que consoliden el camí positiu del negoci operatiu, així com amb una millora de la nostra qualificació creditícia per part de Standard & Poors, fins a assolir BBB amb perspectiva estable, un dels ràtings més alts del sector immobiliari espanyol. De manera addicional, el ràting d’SFL s’ha modificat de BBB amb perspectiva estable a BBB amb perspectiva positiva.

El mercat de capital ens empara, entén bé la nostra estratègia i preval cada cop més el saber fer immobiliari en la creació de valor.

Continuem com a inversor molt actiu a les tres ciutats en què som presents i analitzem també la rotació d’actius a immobles en què ja hàgim finalitzat la nostra feina.

P. Viñolas

Estem centrats a maximitzar el retorn per als nostres accionistes, en particular, a proporcionar una rendibilitat atractiva amb un perfil de risc baix (rendibilitat ajustada al risc).

En aquest sentit, prioritzem adquisicions de “value added” (valor afegit) en què puguem extreure una rendibilitat addicional a la que ofereix el mercat. Així mateix, pensem que estem molt ben posicionats en tres mercats d’Europa que figuren entre els més atractius en creixements de rendes per als propers 24 mesos.

De manera addicional, disposem avui dia d’una cartera de projectes de més de 130.000m2 que ens permetran crear productes prime únics amb una rendibilitat atractiva.

Per tant, partint d’uns pilars ben sòlids en el nostre negoci i un posicionament fort en mercats atractius, trobem que podrem aconseguir retorns interessants per als nostres accionistes

J.J. Brugera

Estem compromesos amb tots els nostres “stakeholders” (accionistes, inversors, clients, empleats, finançadors, proveïdors, societat) i, per tant, aspirem als estàndards més alts en Responsabilitat Social Corporativa.

Som l’única empresa espanyola amb una qualificació EPRA GOLD en reporting de sostenibilitat i un 90% de la nostra cartera d’immobles té certificats d’eficiència energètica com ara Leed o Breeam.

L’eix principal de la nostra estratègia és una rendibilitat atractiva per als nostres accionistes basada en un pla de creixement en què prevalen la qualitat i els resultats sostenibles a llarg termini.

En aquest sentit, agraeixo de manera molt solemne la confiança de tots els accionistes que donen suport a la nostra visió, gestió i resultats. Amb ells, i gràcies a ells, construïm cada dia els fonaments del futur.