Tenant engagement, què és?

28/09/2018

Tenant engagement, què és?

El Tenant Engagement és el compromís per part del propietari de l’immoble pel benestar de tots aquells usuaris que ocupen l’edifici d’oficines.

Tradicionalment, propietaris i usuaris dels edificis d’oficines s’han relacionat a través de tercers, la comunicació entre ambdues parts ha estat puntual i responia a causes relacionades amb l’ús i manteniment de l’edifici. Actualment, la situació és molt diferent gràcies a la digitalització del sector del real estate i els avançaments del PropTech.

L’objectiu principal del Tenant Engagement és incrementar el nivell de benestar de tots aquells usuaris d’un edifici d’oficines implicant-se en les necessitats tècniques que demanden els ocupants i millorant el seu nivell de satisfacció amb les instal·lacions.

Un exemple en les polítiques de Tenant Engagement per a millorar el benestar dels usuaris d’oficines és el desenvolupament d’apps mòbils des de les que poder reportar les incidències a l’edifici, reservar sales de reunions, ajustar la temperatura de l’espai de treball i inclús conèixer a d’altres usuaris de l’immoble per a establir relacions personals i sinèrgies laborals.

Immobiliària Colonial, fidel al seu ideari d’innovació, fiabilitat i excel·lència al mercat d’oficines Premium duu a terme nombroses activitats dins la seva estratègia de Tenant Engagement. Algunes són:

Smart Building System:

Smart Building System és un software desenvolupat íntegrament per Colonial per a oferir un millor benestar a tots els edificis d’oficines que conformen la cartera d’oficines de Colonial. Aquesta aplicació, adaptada a qualsevol dispositiu electrònic, permet agilitzar la gestió de tots els edificis. Smart Building System duu a terme un rigorós control diari de les instal·lacions mitjançant un sistema d’avís d’incidències. Igualment, aquest software controla un innovador sistema de filtres que assegura la puresa de l’aire i la il·luminació de totes les àrees de treball dels edificis d’oficines.

Facility Management:

Per tal de crear espais de treball còmodes i agradables, Colonial disposa d’un Facility Manager a tots els seus edificis d’oficines. Aquest professional s’encarrega de que totes les infraestructures de l’immoble funcionin correctament.

Bústies intel·ligents de Citibox:

Amb l’apogeu de l’e-commerce, Colonial ha instal·lat a 13 dels seus edificis d’oficines el servei de bústies intel·ligents de Citibox. Així, aquells usuaris que comprin online rebran els seus paquets en una d’aquestes bústies. Aquest servei PropTech millora substancialment el benestar i facilita encara més el dia a dia dels usuaris d’oficines de la cartera d’immobles de Colonial.

Més articles de Colonial