Realitat augmentada en la comercialització d’oficines

16/01/2019

Realitat augmentada en la comercialització d’oficines

Experimentar de forma realista espais i situacions de manera virtual comença a ser possible per a una gran part del públic. Anys d’investigació en tecnologies com la realitat virtual i la realitat augmentada permeten a cada cop més usuaris gaudir de les seves aplicacions pràctiques. Això, per exemple, succeeix al sector immobiliari, on la aplicació de noves tecnologies a l’exercici tradicional del negoci es coneix com a Proptech.

La realitat augmentada (AR) és un conjunt de tecnologies que permet visualitzar elements virtuals sobreposats a la nostra visió de la realitat. Es distingeix de la realitat virtual perquè, a diferència d’aquesta, no és una experiència immersiva, ni necessita de cascs o ulleres especials per a ser experimentada. La realitat augmentada funciona a través de dispositius electrònics que, al rebre certs estímuls ─activats, per exemple, a través de codis QR─ afegeixen informació gràfica sobreposada a allò que l’usuari està veient en aquell moment.

Aplicació de la realitat augmentada al sector immobiliari

Quines aplicacions reals té la realitat augmentada dins del sector immobiliari? La primera i més evident és que es pot transformar en un gran aliat a l’hora de comercialitzar espais. Fins aquest moment, es comercialitzaven molts espais sobre plànol: l’usuari podia consultar les imatges en 3D del projecte i poc més. Ara, la realitat augmentada possibilitarà una experiència d’usuari molt més completa, proporcionant representacions visuals de l’interior d’un edifici, ja enfocades a cobrir el gust i les necessitats de l’empresa interessada en establir-se en aquest espai.

Una altra de les aplicacions de la realitat augmentada al sector immobiliari passaria per la comercialització d’oficines buides. A través d’un dispositiu electrònic, el comercial només hauria d’enfocar l’àrea o objecte desitjat per a oferir més informació; no només per a suggerir un disseny d’espais o decoració, sinó també per a mostrar el funcionament intern dels edificis. Al enquadrar, per exemple, el sostre, el dispositiu electrònic llançaria una petita seqüència en realitat augmentada que mostraria com els diferents sistemes de l’edifici actuen per a estalviar subministraments com l’aigua i l’energia.

Informació sobre els sistemes de seguretat, la capacitat real de cadascuna de les zones, la tipologia de vegetació a les àrees verdes o fins i tot la data de revisió del manteniment dels ascensors es podria consultar a través de l’aplicació de la realitat augmentada.

En suma, l’ús de la realitat augmentada a la comercialització d’oficines, a més de millorar substancialment l’experiència de l’usuari, agilitzaria la presa de decisions i suposaria un estalvi de recursos dins del procés de lloguer.

Més articles de Colonial