Què és l’envolupant tèrmica de l’edifici

26/07/2017

Què és l’envolupant tèrmica de l’edifici

Entre els paràmetres que es tenen en compte a l’hora de calcular la qualificació energètica d’edificis i mesures que es poden adoptar per millorar la seva eficiència energètica es troba l’envolupant tèrmica de l’immoble, que és la separació entre l’interior i l’entorn exterior d’un edifici.

Segons el Codi Tècnic de l’Edificació l’envolupant tèrmica de l’edifici es compon de tots els tancaments que separen els espais habitables de l’ambient exterior i per les particions interiors que separen espais habitables (aquells que requereixen mantenir condicions de confort) i dels no habitables (els que no necessiten mantenir condicions de confort, per exemple, garatges i trasters) que també limiten amb l’exterior. En definitiva, tot mur, finestra, sostre i sòl que separa l’espai interior de l’immoble de l’espai i terreny exterior.

L’envolupant tèrmica compleix les funcions de protecció de l’edifici així com facilita el seu control climàtic. D’aquesta forma, serveix d’aïllament tèrmic i escut contra les inclemències climatològiques per millorar el benestar dels ocupants i a la vegada reduir el consum energètic de l’immoble.

Un edifici amb tancaments o vidres inadequats, aïllament insuficient i instal·lacions de calefacció, aigua calenta i refrigeració de mala qualitat, a més de no ser confortable, ens pot passar durant molts anys una factura mot cara, per l’alt consum energètic.

Com millar l’aïllament tèrmic d’una oficina

El consum energètic necessari per mantenir la temperatura de confort a una oficina, per exemple, depèn en gran mesura del seu nivell d’aïllament tèrmic. A una oficina mal aïllada serà necessari una despesa d’energia més elevada perquè a l’hivern es refredarà ràpidament i a l’estiu s’escalfarà més ràpidament. Petites millores a l’aïllament d’un edifici poden comportar estalvis energètics i econòmics de fins a un 30% en climatització d’una oficina.

Les principals parts  per on s’escapa la calor són:

  • Finestres i envidraments
  • Marcs i motllura de portes i finestres
  • Caixetí de persianes enrotllables sense aïllar
  • Canonades i conductes
  • Xemeneies

Aconseguir el grau més gran de confort i reduir la demanda energètica és també l’objectiu del patrimoni d’edificis d’oficines Colonial. Tots els edificis han estat dissenyats segons els criteris de sostenibilitat i eficiència energètica i compten amb un òptim sistema d’aïllament per un consum d’energia més eficient.

Més articles de Colonial