Oficines felices

21/06/2018

Oficines felices

Cada vegada més empreses aposten per les estratègies de wellness a la feina i fomenten mesures que potencien la felicitat a les oficines. Estudis han demostrat que les oficines felices aconsegueixen empleats més productius i involucrats amb la companyia. Tan és així, que algunes empreses estan incorporant a la seva plantilla un nou perfil professional: el director de Felicitat.

Aquelles empreses que afavoreixen entorns de treball agradables aconsegueixen empleats més feliços, la qual cosa es tradueix en un augment de la productivitat laboral del 30% i poden augmentar la seva creativitat en un 86%. De la mateixa manera, una plantilla feliç millora el seu índex de salut en un 20% reduint així els costos de baixa per malaltia i empresa.

Com és una oficina feliç?

Entre els factors que determinen la felicitat a la feina cal destacar: un bon entorn laboral, flexibilitat horària i el disseny de l'oficina. En la configuració de l'espai de treball aquests són alguns dels factors a tenir en compte:

Zones de descans

Aquestes àrees de no-treball desenvolupen la creativitat dels empleats i milloren les relacions personals entre els usuaris d'oficines. Així també, les zones de descans afavoreixen el treball en equip i el desenvolupament de sinergies laborals.

Ambients col·laboratius

Cada vegada més, les oficines tendeixen a ser llocs més acollidors i imitar el model de la llar i enrere queda el disseny d'espais freds i individuals. D'aquesta manera, les oficines felices combinen sales de reunions on realitzar treballs conjunts, amb espais aïllats que afavoreixin la concentració i sales comunes i diàfanes per fomentar el treball en equip.

Biofilia i il·luminació

La biofilia consisteix a incorporar elements inspirats en la naturalesa com a plantes i textures naturals a les oficines per generar entorns de treball lliures d'estrès. Les oficines que apliquen el disseny biofílic aconsegueixen empleats més feliços i productius. 

Wellbeing empleats

Finalment, les oficines felices tracten d'evitar el sedentarisme dels seus empleats i fomenten l'activitat esportiva. Així, moltes companyies faciliten als seus empleats l'entrenament durant la jornada laboral en gimnasos corporatius o aliens a la companyia.

Cada vegada és més important que les empreses siguin conscients dels beneficis de convertir les oficines en espais de treball més agradables. Aquesta tendència d'oficines felices s'espera que prengui cada vegada més força ja que els Millennials comencen a ser gran part de la força laboral i a ocupar llocs directius.

Més articles de Colonial