Oficines emocionals

29/08/2018

Oficines emocionals

A l'hora de conceptualitzar i projectar l'espai de treball en una oficina és tan important tenir en compte els aspectes funcionals i tècnics com valorar els elements emocionals. És així com es configuren les oficines emocionals.

Les oficines emocionals combinen les necessitats dels empleats i les aspiracions de la companyia. El seu objectiu no és un altre que millorar la creativitat, motivar al treballador a través del disseny, augmentar la productivitat, reduir el absentisme laboral, desenvolupar un ambient de treball saludable i incrementar el sentiment de vinculació amb l'empresa.

Per 2050 està previst que els Millennials representin el 75% de la força laboral. Aquesta generació està transformant les oficines i el seu disseny. La Generació Y demanda oficines emocionals, properes a la llar, col·laboratives i més tecnològiques.

A continuació presentem una sèrie d'elements en el disseny de l'espai de treball que ajuden a configurar les oficines emocionals:

Elements que configuren les oficines emocionals

El color: Està demostrat que el color influeix en l'estat d'ànim de les persones. Els colors positius o actius (groc, taronja i vermell) generen una actitud animada, i activa per als usuaris d'oficines; i els colors negatius o passius (blaus) brinden sensació de pau i frescor. El verd, associat a la naturalesa, equilibra les emocions.

La llum: La llum solar estimula l'estat d'ànim i la salut. El nivell d'il·luminació influeix positivament en la comoditat, l'estat d'ànim i la salut. El color de la llum també afecta a l'estat d'ànim dels usuaris d'oficines: la llum blava del matí té un efecte activador i la llum vermella del vespre té un efecte relaxant.

El soroll: oficines amb sostres alts, elements irregulars enfront de superfícies paral·leles, la utilització de materials i element que absorbeixin el so com els moss walls i la distribució del mobiliari són algunes de les estratègies per aconseguir les millors condicions acústiques en les oficines felices.

 

Més articles de Colonial