Les transaccions amb criptomonedes en el sector immobiliari

10/10/2019

Les transaccions amb criptomonedes en el sector immobiliari

La tecnologia blockchain és una base de dades en el núvol que està distribuïda de manera descentralitzada, és a dir, existeix una còpia d’aquesta base de dades en milers de servidors (coneguts com a miners) que no estan connectats entre ells i que són encarregats de validar i verificar les transaccions. Aquesta tecnologia està canviant la forma en la qual realitzem les transaccions. Aquesta tecnologia està canviant la forma en la qual realitzem les transaccions econòmiques i pot aportar notables beneficis en el sector immobiliari, on anirà augmentant la seva presència.

Segons un estudi realitzat per l’Observatori de Digitalització Financera (OFD) de Funcas i Finnovating, el mercat de les criptomònades està vivint un bon any, augmentant la capitalització del mercat de les criptomònades un 159% en el primer semestre del 2019 i la moneda virtual posseeix 42 milions d’usuaris a tot el món.

A causa de l’increment de capitalització, una trentena de països europeus han reconegut la importància de la cadena de blocs en el futur de les transaccions i el Comitè Europeu per a l’Estandarització (CEN) i el Comitè Europeu per a l’estandardització elèctrica (Cenelec), han publicat el libro blanco sobre el blockchain, en el qual es defineixen els estàndards d’aquesta tecnologia.

El sector que genera major activitat en relació amb el blockchain és el financer, tot i això, sectors com l’immobiliari es troben en plena evolució i les transaccions amb criptomònades seran cada vegada més empleades.

A més, tots els avantatges que suposa per al mercat immobiliari: transaccions a temps real, reducció d’intermediaris, la reducció del frau i la manipulació en les operacions, també facilita l’intercanvi d’actius i es guanya liquiditat.

Quins usos pot oferir el blockchain pel sector immobiliari?

La digitalització del sector pot transformar la relació amb intermediaris aportant agilitat, reduint els costos i evitant accions de frau.

A continuació, es detallen alguns dels processos que evolucionaran gràcies a l’ús de la tecnologia blockchain.

  • Digitalitzar les transaccions: oferint contractes intel·ligents que agilitzen el procés i estableixen relacions directes entre venedors i compradors, sense intermediaris per garantir transparència i seguretat.
  • Tokenització: democratitza la propietat dels actius, dividint els actius en tokens i brindant la possibilitat de revendre la participació d’un actiu en un mercat obert a través d’operacions secundàries.
  • La cerca de propietats: per a localitzar immobles se sol recórrer a plataformes de tercers previ pagament, però la tecnologia blockchain pot solucionar aquesta problemàtica oferint una llista de propietats en una base de dades descentralitzada, distribuint dades a un menor cost i d'igual a igual.
  • Transaccions immobiliàries: les transaccions immobiliàries són habitualment processos llargs amb possibles errors i múltiples proveïdors que augmenten el cost. Si s'empren cadenes de blocs, tot el procés pot realitzar-se online i de manera segura, augmentant així l'eficiència i reduint costos i possibles errors.
  • Propietat administrativa: l'administració de propietats es gestiona mitjançant diferents programes de programari o manualment, per la qual cosa és complexa i inclou l'interès d'altres parts que no faciliten la gestió dels processos. L'evolució de la tecnologia blockchain en el sector permetrà una sola aplicació descentralitzada.
  • Sol·licitació d'hipoteques: el procés de sol·licitar una hipoteca, també sol ser un procés llarg a més de la participació de diferents intermediaris. Gràcies al blockchain el procés podria simplificar-se i ser més transparent

L’ús de transaccions amb criptomonedes permeten gestionar més àgilment els processos relacionats amb el Real Estate i els principals beneficis estan relacionats amb la rapidesa i la transparència.

 

Més articles de Colonial