Knowmads i la transformació de les oficines

20/02/2018

Knowmads i la transformació de les oficines

El terme ‘Knowmads’ és un neologisme que combina les paraules know (conèixer, saber) i nomads (nòmades) i defineix a professionals hiperconnectats, amb molta tolerància al canvi i amb unes habilitats molt marcades per transformar el seu entorn laboral i redefinir el concepte d'oficina tradicional.

El concepte Knowmads va ser encunyat per l'expert en mercat laboral John Moravec per referir-se als treballadors nòmades del coneixement i de la innovació. Per a Raquel Roca, autora del llibre Knowmads “no és una moda, ni un terme pop-up que neix i ràpidament mor. El que el manté i mantindrà en el temps és la riquesa de contingut i la quantitat de gent que té darrere”.

Raquel Roca ha acceptat respondre a unes preguntes sobre com aquests professionals transformaran el disseny i la configuració de les oficines actuals.

Els estudis indiquen que en 2020 el 45% de la força laboral mundial serà nòmada. Com hauria de ser l'oficina del futur per adaptar-se als Knowmads?

Efectivament, el nombre de Knowmads (entès com a professionals independents) augmentarà de manera significativa, però seria important remarcar que l'enfocament adequat a aquest concepte és des d'una perspectiva de mentalitat, no solament com a perfil laboral. És a dir, que tots els treballadors, independentment de si som freelances, autònoms o estem contractats, necessitem adquirir una mentalitat que ens permeti encaixar millor en el futur del treball i millorar nostra capacitat com a empleats. Per això tota organització, encara que tingui contractada a tota la seva plantilla, necessita també redissenyar la seva oficina per adaptar-la al nou entorn laboral.

Estem trencant els paradigmes d'espai i temps, incloent cada vegada més polítiques de flexibilitat, treball en diferit i benestar de les persones, sense deixar de costat l'impacte social. L'empresa del futur és per això també Knowmad: líquida, canviant, oberta, col·laborativa, flexible i sostenible. Fomenta l'autogestió i llibertat dels treballadors. Hi ha una mimetització amb els espais de coworking. Per a això cal tenir en compte tres factors: Espais, Tecnologia i Persones; i a més sempre ha de respondre al propòsit de la companyia en la seva transformació: què vull aconseguir i per a què?

L'oficina Knowmad cerca el benestar del professional (és un lloc en el qual les persones volen estar), incentivant d'aquesta manera la seva creativitat, el que es tradueix en innovació i productivitat. Entre altres coses:

1. Promou el treball col·laboratiu i redàrquic (per acabar amb el treball en sitges), per la qual cosa trenca despatxos i sales individuals per facilitar el contacte (social), la comunicació (amb espais diàfans per exemple) i el fet de compartir coneixement. Però mantenint espais de privadesa i de concentració.

2. Incita a la mobilitat: des del mobiliari mòbil fins a polítiques de flexibilitat i teletreball. Està viva i promou l'organització no estàtica.

3. Fomenta la creativitat (es dissenyen espais per jugar i cocrear)

4. És SMART i tecnològica: ús de programaris i eines tecnològiques de col·laboració i treball en diferit, IA i robòtica integrada.

5. Genera àrees saludables (per exemple amb zones riques en oxigen) per l'ecoeficiència i l'ergonomia.

Encaixa el concepte d'oficina tradicional en un entorn laboral Knowmads?

No, és impossible atreure i col·laborar amb aquest professional si l'empresa està molt jerarquitzada, no permet la col·laboració oberta, o no està ben digitalitzada, o els seus espais són grisos i tristos, o on es controla al treballador, o on hi ha horaris fixos…

En el teu blog defineixes al Knowmad com una persona que utilitza les xarxes socials per generar i difondre el seu coneixement. Serà l'oficina un dels escenaris on el Knowmad pugui difondre i ampliar els seus coneixements i establir xarxes de networking?

Sense dubte. Cada vegada més les companyies més evolucionades tenen per exemple en compte el capital social a l'hora de contractar als seus empleats. És a dir, entenen que la Marca Personal dels mateixos, el seu network, les seves competències digitals socials, tenen un gran impacte en la pròpia empresa. Per aquest motiu cada vegada més s'adopten polítiques de Employee Branding. El coneixement en si no té valor si no és compartit.

Creus que la incorporació al terreny laboral dels Knowmads canviarà la configuració i el disseny d'oficines actuals?

Ja ho està fent. Perquè l'empresa necessita empleats que siguin autogestors, col·laboratius, creatius i amb actitud emprenedora, i solament podrem potenciar que això succeeixi en l'entorn adequat.

Finalment, quin consell donaries a les empreses perquè s'atreveixin a sortir de la seva zona de confort i es preparin per a noves formes de treball més flexibles i hiperconnectats?

Que mirin el que ja està succeint al seu al voltant, i que confiïn en el seu sentit comú però sense oblidar a Darwin: solament sobreviu qui s'adapta i evoluciona. El que sí recomano és que no implementin canvis de manera aleatòria, sinó que segueixin una estratègia adequada, i que es recolzin en professionals del sector, tant per treballar les solucions tecnològiques com la part d'espais i també per treballar el mindset i la cultura de les persones (resistència al canvi, adquirir competències digitals, millora de la creativitat, activació del Personal Brand, aprendre a treballar en diferit, etc).

Raquel Roca | Fotògraf: Migue Hernández

Més articles de Colonial