Estalvi energètic a la climatització de la teva oficina

29/08/2017

Estalvi energètic a la climatització de la teva oficina

El canvi de temperatura ens porta a l’ús excessiu dels climatitzadors tant a l’hivern com a l’estiu i les factures de la llum es disparen pel consum energètic. Si a això li sumem que la temperatura idònia per cada una de les persones que treballa a una oficina és diferent, tenim un còctel que condueix de forma irremeiable al malbaratament energètic.

Hi ha multitud de maneres d’estalvi energètic i algunes d’elles són molt senzilles.

En primer lloc, mantenir la climatització encesa únicament durant la jornada laboral. Existeixen termòstats programables que permeten regular la temperatura en franges horàries determinades i programar-los perquè s’activin just abans de l’inici de la jornada laboral.

L’aïllament tèrmic dels immobles és molt important. Vidres aïllants o portes amb bon tancaments poden suposar un estalvi energètic del 30%.

Com no és el mateix que en una mateixa zona de treball hi hagi 3 persones que 30, es poden instal·lar vàlvules termostàtiques a cada estància que regulen la temperatura de forma descentralitzada.

Per últim, és molt important mantenir les instal·lacions en bones condicions i que almenys un cop a l’any siguin sotmesos a revisions de manteniment, això pot suposar un estalvi del 15%.

A Colonial ens preocupa la sostenibilitat dels nostres edificis, per això fomentem que els immobles d’oficines comptin amb certificacions que avalen aquesta eficiència energètica. Al nostre portfolio pots comprovar els segells d’estalvi energètic de que disposen cadascun d’aquests edificis. 

Més articles de Colonial