Els nous perfils experts en sostenibilitat

21/07/2021

Els nous perfils experts en sostenibilitat

De la situació actual hem après la importància d'apostar per la sostenibilitat a tots els nivells. La nova economia verda està provocant canvis en l'estructura laboral de les empreses, i requereix de perfils més innovadors que ajudin les companyies a implementar la sostenibilitat en la seva estratègia de negoci. L'Organització Internacional del Treball (OIT) prediu que l'adopció de polítiques circulars i sostenibles en l'economia podria crear 24 milions de llocs de treball a tot el món d'aquí a 2030, però quins són aquests perfils tan demandats en l'actualitat? En el post d'aquesta setmana us ensenyarem alguns dels més sol·licitats:

El gestor de residus

La producció de residus ha augmentat considerablement, la qual cosa ha creat la necessitat de gestionar aquesta matèria perquè tingui el menor efecte possible en el medi ambient i en la mateixa empresa.

Un gestor de residus, en anglès anomenat waste manager, és l'encarregat de donar-li una segona vida als residus, creant nous projectes i solucions que permetin trobar maneres de tractar tot aquest material per a evitar la contaminació.

Els enginyers mediambientals

Aquest perfil utilitza els principis de l'enginyeria, la biologia i la química per a desenvolupar solucions als problemes mediambientals, moltes vegades creats per les pròpies empreses. El seu treball pot centrar-se en temes com l'eliminació de residus, l'erosió i la contaminació de l'aigua i l'aire. Per a fer-ho, realitzen estudis de gestió de residus perillosos en els quals avaluen la importància del perill i assessoren sobre el seu tractament i contenció.

L'especialista en energies renovables o alternatives

L'obtenció d'energia ha estat, fins ara, basada en el processament de recursos no renovables, la qual cosa ha implicat un esgotament de les reserves de combustibles fòssils i un augment en les concentracions de contaminants generats en aquest procés.

Aquest professional és especialista en recursos energètics alternatius i en tota mena d'energies renovables orientades a substituir les fonts de combustible que són perjudicials per al medi ambient. Són els encarregats de desenvolupar i perfeccionar noves tecnologies que ajudin a aprofitar totes aquelles fonts renovables que ofereix la naturalesa.

L'eco dissenyador

La transició cap a una economia circular requereix de noves capacitats i recursos especialitzats que contribueixin a la prevenció i control de la contaminació, tant en la fase de planificació i disseny de projectes, com en la producció i control de residus. Això ha generat la necessitat de comptar amb assessors tècnics especialitzats en diferents matèries aplicades a la gestió ambiental com el perfil de l'eco dissenyador. Aquest perfil és l'encarregat de prendre mesures preventives per a disminuir els impactes ambientals en les diferents fases del cicle de vida d'un producte o servei fins a la seva eliminació. D'aquesta manera, el factor ambiental passa a ser un requisit més del producte, com ho serien altres factors com el cost, la qualitat o la seguretat d'aquest.

Com veieu, cada vegada són més les empreses que incorporen aquests professionals a les seves plantilles de cara a la implementació de la seva estratègia i plans de sostenibilitat, però no hi ha dubte, que a mesura que avanci la tecnologia nous perfils sorgiran per a donar sortida a totes les accions orientades a la millora ambiental de les empreses i de la societat en general. Des de Colonial, us mantindrem al dia de totes les novetats.

Més articles de Colonial