Els edificis d’oficines aposten per la sostenibilitat

16/05/2017

Els edificis d’oficines aposten per la sostenibilitat

La garantia de Colonial, i el seu valor diferencial, és apostar per un mercat Premium, una ubicació estratègica i oferir la màxima sostenibilitat a tots els seus immobles. Aquestes premisses son les que caracteritzen els edificis d’oficines de la companyia i que, segons un article de la consultora EY, podrien començar a convertir-se en requisits indispensables per a totes les empreses.

Aquest article confirma que els edificis d’oficines situats als nuclis urbans de les principals ciutats espanyoles com Madrid, Barcelona o Valencia, entre d’altres, son els emplaçaments més desitjats pels empresaris per establir les seves seus. Així, en aquest mercat competitiu qualsevol característica diferencial dels edificis d'oficines pot ser la clau per la qual es decantin els empresaris a l’hora de triar unes oficines o unes altres.

Dins d'aquestes característiques la sostenibilitat és el factor que més valor afegit aporta als edificis d'oficines, una sostenibilitat que sobrepassa les certificacions obligatòries i busca el menor impacte negatiu en el medi ambient. Segons la consultora, el primer objectiu de tot edifici d'oficines que vulgui destacar per la seva sostenibilitat és gestionar el territori i lluitar per la conservació d'aquestes àrees, així com trobar l'equilibri entre aquests espais urbans i els sòls destinats a altres usos. Un equilibri entre entorn, ubicació i orientació per a poder d'aquesta manera, aprofitar al màxim les virtuts del terreny en benefici de la sostenibilitat sense perjudicar l'àrea on es trobi.

En aquest sentit els materials utilitzats als edificis d'oficines són un altre factor a considerar, que siguin biodegradables, que tinguin un impacte mínim sobre l'entorn i que la seva fabricació hagi estat completament sostenible. Amb tot això, la construcció sostenible es consolida com un valor real de futur que repercuteix de manera decisiva en les inversions i operacions del sector.

 

Més articles de Colonial