El Wellness corporatiu

18/07/2018

El Wellness corporatiu

El wellness corporatiu és una de les estratègies més utilitzades per les empreses per generar el benestar més gran possible entre els seus empleats i aconseguir contribuir als èxits de la companyia.

Encara que hi ha qui considera que estem davant d’una moda passatgera i que el wellness corporatiu viu una època daurada, la veritat és que aquest tipus de programes van començar a existir abans del segle XIX. En 1926, Henry Ford va reduir la jornada laboral a 40 hores setmanals i va ser als anys 50 – 60 quan els centres esportius per a empleats van començar a fer-se populars.

Els programes de benestar corporatiu estan formats per aquelles activitats destinades a transformar les empreses en organitzacions que generen salut física i emocional a través de la transmissió d'hàbits de vida saludable. El seu objectiu principal és el de millorar la qualitat de vida dels empleats.

Entre les estratègies de wellness corporatiu més emprades per les companyies estan la de generar oficines contentes, fomentar l'activitat física i combatre el sedentarisme a les oficines i facilitar la conciliació soci-laboral als empleats.

Els beneficis del Wellness corporatiu:

Increment de la productivitat: Les empreses amb plans de benestar corporatius i que fomenten hàbits de vida saludables aconsegueixen treballadors amb millors índexs de productivitat. De la mateixa manera, el wellness corporatiu redueix l'absentisme laboral i redueix els costos d'empresa per baixes laborals.

Generen majors nivells de compromís dels empleats i afavoreix la captació i la retenció del talent. Una empresa saludable genera treballadors feliços, motivats i si els treballadors senten que l'empresa es preocupa per ells es crea un vincle que va més enllà del mer contracte laboral. Així també, aquelles empreses amb programes de benestar corporatiu i que demostren el seu interès per cuidar de la salut dels seus empleats, aconsegueixen uns majors índexs de retenció de talent i de desig de pertinença a l'empresa.

Finalment, els programes de wellness corporatiu milloren el posicionament de l'empresa. A més, té un impacte positiu en la seva imatge, millorant la seva ‘employer branding’.

Més articles de Colonial