Consells i recomanacions per mantenir la distància de seguretat a l'oficina

30/06/2020

Consells i recomanacions per mantenir la distància de seguretat a l'oficina

Mantenir la distància de seguretat en l'oficina és indispensable perquè la volta als llocs de treball sigui segura per a tots, tal com ho va indicar el Ministeri de Sanitat fa una setmanes. Per a minimitzar els riscos, són necessaris, entre altres mesures, dos metres de distància interpersonal, tant a l'entrada com a la sortida de l’edifici, i durant la permanència en ell.

Més enllà de les característiques de cada empresa, compartim amb vosaltres una sèrie de consells i recomanacions per a portar a la práctica aquestab distancia necessària, i ajudar-vos a complir amb aquesta norma bàsica de sanitat.

Torns de treball

El primer pas és el d'implementar torns perquè l'oficina pugui acollir a totes les persones necessàries per la jornada laboral. Potser és recomanable habilitar més franjes horàries pero però amb un nombre menor d'empleats, creant per exemple grups de matí, tarda o nit, segons les característiques de la companyia.

Entrada esglaonada

En aquest sentit, és important que cada franja accedeixi de manera esglaonada, per a evitar aglomeracions, tant en el moment d'entrar com el de sortir.

Fluxos de circulació

És necessari també idear una sèrie de rutes per a organitzar el desplaçament de les persones dins de l'oficina i evitar encreuaments innecessaris entre ells. Per exemple, en els passadissos, es pot dividir l'espai per a definir els sentits de circulació.

Visibilitzar les distàncies

Senyalar a través de per a cada lloc de treball pot ser una forma molt visual de marcar els límits, i així que cada treballador obsrevi fàcilment fins a on es pot moure o acostar-se.

Llocs de treball estàtics

És important també que els llocs siguin estàtics i prèviament assignats per a minimitzar la mobilitat de les persones. Reubicar algunes places pot ajudar a que aquesta mesura sigui més efectiva.

Cartells informatius

Cal ser conscients que encara estem en una situació complicada, per la qual cosa no hem de relaxar-nos. En aquesta direcció, és convenient instal·lar cartells que informin que està prohibit realitzar reunions als passadissos o generar aglomeracions a l'oficina.

Una sèrie de consells que ens permetran garantir aquesta distància interpersonal necessària, i contribuir d'aquesta manera a sumar per a recuperar la normalitat el més aviat possible.

Més articles de Colonial