Colonial es la primera inmobiliaria de España en obtener la calificación BBB+

10/12/2018

Colonial es la primera inmobiliaria de España en obtener la calificación BBB+

L’agència de rating Standard & Poor´s (S&P) ha atorgat a Colonial la certificació BBB+ amb perspectiva estable després de la recent adquisició del 22,2% de Société Foncière Lyonnaise (SFL) que posseïa QIA, passant del 59% al 80,8%, i per la localització CBD dels seus actius prime a mercats amb altes perspectives de creixement. Colonial s’ha convertit així en la primera immobiliària espanyola que obté aquesta qualificació.

Entre els edificis d’oficines Prime Factory de Colonial ubicats al CBC de Madrid destaquen: José Abascal 56Castellana 43Discovery Building i The Window Building. Aquests dos darrers immobles comparteixen elements comuns: mostren arquitectura d’autor, són edificis de nova planta amb materials d’avantguarda i estan orientats a cuidar els seus usuaris. Les seves plantes són versàtils i la localització on se situen té excel·lents comunicacions i serveis. Ambdós han estat dissenyats i projectats per a aconseguir la màxima certificació de sostenibilitat. Discovery Building, particularment, s’ha convertit en el primer edifici d’oficines de nova planta dins de l’àrea de la M-30 en aconseguir el segell de sostenibilitat LEED Platinum.

Al maig de 2015, Colonial es va convertir en la primera immobiliària cotitzada espanyola a la que Standard & Poor’s atorgava una qualificació Investment Grade. A l’abril de 2017, S&P va elevar el rating de Colonial a BBB amb perspectiva estable per l’evolució positiva del negoci operatiu de Colonial, així com la millora del perfil financer del Grup i altres factors com la ubicació del seu portafolis, el lideratge a CBD, una adequada diversificació geogràfica dels seus actius, la demanda creixent d’espais d’oficines i un increment dels ingressos per rendes.

En aquests moments, el Grup Colonial té el 83% del seu deute en bons corporatius: aquest deute creditici ascendeix a 3.800 milions d’euros i té un cost total del 2%. Després d’aquesta millora de qualificació, Colonial podrà accedir als mercats de capitals amb un menor cost de deute, posant de manifest la solidesa financera de la companyia.

Més articles de Colonial