Ciutats intel·ligents

21/04/2021

Ciutats intel·ligents

El concepte de ciutat intel·ligent o smart city és un terme que està guanyant notorietat, a causa del profund procés de transformació digital que estem vivint. Les ciutats intel·ligents promouen el desenvolupament d'espais urbans amables, la inclusió de tots els ciutadans a la vida pública per mitjà de la tecnologia, la gestió eficient de l'energia i la reducció de les emissions de CO₂, entre moltes altres accions. En definitiva, l'impuls de les ciutats intel·ligents es tradueix en el desenvolupament de millors ciutats, així com en la dinamització de l'economia i la indústria.

Els nous espais urbans: la superilla

En el context del desenvolupament d'espais urbans amables, es plantegen solucions com la "superilla". Però què és una superilla? Aquest concepte és un nou projecte urbanístic ideat per l'ecòleg urbà Salvador Rueda, amb l'objectiu de disminuir el soroll de les ciutats. El soroll és el causant d'alteracions d'ordre neurovegetatiu, canvis hormonals i estructurals i un augment de l'adrenalina, entre moltes altres malalties, per tant, resulta fonamental atacar aquest problema d'arrel per a aconseguir el benestar dels ciutadans.

El projecte de la "superilla" planteja l'agrupació d'habitatges distribuïts en un quadrat de 113,3 m², els angles del qual es retallen amb xamfrans, donant lloc a una figura de forma octogonal. La superilla es conforma com la figura resultant de la unió de nou illes urbanes. En aquest projecte urbanístic, el trànsit queda fora i els vehicles només poden accedir a les zones residencials per a la càrrega i descàrrega comercial o l'accés a pàrquings, preferentment subterranis. L'objectiu és substituir les zones de pas de vehicles per zones verdes.

No hi ha ciutats intel·ligents, sense edificis intel·ligents

Una ciutat intel·ligent no només ha d'estar dotada de grans projectes urbanístics, sinó que també ha de comptar amb infraestructures alineades. És aquí, on entra el concepte de "edifici intel·ligent". Els edificis intel·ligents són construccions les instal·lacions i els sistemes de les quals permeten una gestió integrada i automatitzada, amb l'objectiu d'augmentar l'eficiència energètica, la seguretat, la usabilitat i l'accessibilitat.

Aquestes són algunes de les característiques que ha de reunir un edifici intel·ligent:

  • Consum eficient: els edificis intel·ligents compten amb sistemes d'estalvi d'energia i aigua.
  • Sistema de control integrat: el sistema de control ha d'estar perfectament integrat amb la construcció.
  • Seguretat: els Smart Buildings compten amb innovadors sistemes de seguretat per a controlar l'accés dels usuaris.
  • Flexibilitat: han de ser edificis que permetin l'adopció dels continus avanços tecnològics.
    Ergonomia: els edificis intel·ligents han de ser acollidors, amb l'objectiu de fer la vida més fàcil als seus ocupants.

En definitiva, la tecnologia i la necessitat de construir un món més sostenible estan generant noves exigències per part de la societat. L'arquitectura està començant a buscar solucions a aquests requeriments i les ciutats intel·ligents seran aviat una realitat a tots els nivells.

Més articles de Colonial