Certificats BREEAM, la importància de la sostenibilitat a les noves oficines

11/04/2019

Certificats BREEAM, la importància de la sostenibilitat a les noves oficines

Avui en dia la sostenibilitat de les oficines és un punt determinant a l’hora de triar l’espai de treball. Que sigui respectuós amb el medi ambient, que faci un ús responsable dels recursos, que tingui una bona gestió dels residus o tingui en compte el benestar i la salut dels qui l’ocuparan són alguns dels aspectes que un usuari té en compte a l’hora de triar oficina.

Però, com saber si l’oficina compleix els aspectes de sostenibilitat que estàs buscant? El certificat BREEAM (Building Research Establishment’s Ennvioromental Assessment Method) està pensat especialment per a donar resposta a aquesta pregunta.

El sistema de certificació BREEAM, està desenvolupat per l’organització BRE Global de Regne Unit i encara que al principi servia d’avaluador d’edificis d’ús comercial i residencial, ha anat evolucionant posteriorment per avaluar tota mena d’edificis.

L’objectiu de BREEAM és ajudar al fet que els edificis avaluats compleixin amb quatre objectius específics: reduir l’impacte general de l’urbanisme, reconèixer projectes i comunitats pels seus beneficis ambientals, atorgar una etiqueta creïble per a urbanisme enfocada en la sostenibilitat, i estimular la demanda assegurant el desenvolupament de comunitats sostenibles.

Quina és la seva metodologia?

BREEAM utilitza per a la certificació una metodologia basada en llistes de verificacions que permeten mesurar els elements (siguin en projecte o en construcció) sobre la base dels requeriments exigits anteriorment.

Una vegada realitzada la verificació s’assigna una puntuació, que agrupada en categories, marca els objectius que l’edifici avaluat pot aconseguir. Una vegada estimades totes les categories, els resultats són sumats per a atorgar una puntuació global.

La classificació final divideix els edificis en funció de la sostenibilitat en 5 nivells: Correcte, Bo, Molt Bo, Excel·lent i Excepcional.

Colonial, conscient de la importància que té la construcció i adaptació d’edificis perquè compleixin amb els preceptes de la sostenibilitat inverteix en la certificació sostenible de la seva cartera d’actius. La companyia compta amb una cartera amb un 91% de certificació mediambiental, la qual cosa li ha valgut reconeixements internacionals com el premi Grebs/BREEAM que va rebre el mes de març passat.

Més articles de Colonial