Benestar corporatiu, el futur de les empreses

21/08/2019

Benestar corporatiu, el futur de les empreses

El benestar corporatiu ha tingut un gran progrés en els últims anys. Els líders empresarials comencen a entendre que el benestar és una de les peces més significatives en l'estratègia empresarial a l'hora d'atraure talent i augmentar el rendiment dels seus treballadors, però, ¿en què consisteixen exactament aquestes mesures?

En concret, abans d'establir un pla de wellness, cal establir una estratègia en funció de la capacitat i naturalesa de cada empresa, mitjançant una sèrie d'accions que milloraran el benestar general de l'oficina a diferents nivells.

Àmbit Físic. Dins d'aquest nivell serà necessari avaluar, d'una banda, els riscos de cada lloc de treball i establir plans de seguretat i de prevenció de riscos laborals acords per a cada situació. D'altra banda, s'ha de realitzar un estudi de l'oficina física i establir un control del benestar tèrmic, lumínic i acústic, que ajudi els empleats en les seves tasques diàries i estimuli la seva productivitat i creativitat. La qualitat de l'aire que es respira dins del lloc de treball és un altre aspecte fonamental per a la salut dels treballadors. Iniciatives com Aire Limpio, present en diversos dels edificis de Colonial, ajuden a augmentar la puresa de l'aire en els seus edificis, així com a un estalvi considerable de l'energia que es consumeix. Finalment, el disseny dels llocs de treball haurà d'estar adaptat a les funcions tant en qüestions de mobiliari, com d'ergonomia, perquè es puguin executar les tasques quotidianes de forma més ràpida i eficaç.

Àmbit social. El benestar corporatiu no es tracta únicament de fer un disseny que compleixi amb totes les mesures de seguretat i de salut per augmentar el confort dels treballadors. Aquelles empreses que veritablement vulguin generar un impacte en el seu model de negoci i desmarcar-se de la competència d'adoptar a més, un altre tipus de tendències més holístiques, que aconsegueixin transmetre autèntics valors corporatius i cultura empresarial cap als seus empleats. Dins d'aquest nivell, s'han de realitzar programes de protocol per a la gestió de la diversitat o gestió de l'assetjament laboral, de manera que es garanteixin tots els drets dels treballadors. Una altra peça fonamental, és la gestió i retenció del talent a través de la generació de plans de carrera concrets que incloguin formació específica, flexibilitat horària que permeti la conciliació de la vida laboral i personal, processos de selecció neutres que premiïn la vàlua dels candidats i un bon manual d'acollida per als nous treballadors.

Àmbit comunitari. Aquest nivell de benestar corporatiu es centra en aquelles propostes i accions que una empresa porta a terme per frenar els impactes econòmics, socials i mediambientals que genera, a través de polítiques de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) que incloguin plans de mobilitat per als treballadors, accions concretes per a la gestió de residus i el medi ambient; així com un altre tipus de projectes i activitats que reverteixin en una millora de l'entorn social al qual pertanyen (campanyes amb centres educatius, ONG, fundacions, etc.).

Per tant, el benestar corporatiu no es tracta únicament d'establir mesures per compensar els treballadors, per exemple, amb descomptes al gimnàs o assegurances mèdiques, sinó que ha de promoure uns hàbits laborables saludables, que els afavoreixi d'una manera global en diferents aspectes de la seva vida tant personal com laboral.

Més articles de Colonial