Accionistes e inversors

Resultats sòlids a través d'un posicionament prime

Resultats sòlids a través d'un posicionament prime

 

k

+13% NAV Growth YOY