Juntas generales

 • Mitjans i procediments per conferir la representació a la Junta General, així com per a l'exercici del vot a distància, amb caràcter previ a la celebració de la Junta

  Descarregar PDF - 194.37 KB
 • Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta d'augment de capital amb càrrec a aportacions no dineràries consistents en accions de Société Foncière Lyonnaise (SFL) titularitat directa de Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (Predica)

  Descarregar PDF - 276.75 KB
 • Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta d'augment de capital amb càrrec a aportacions no dineràries consistents en accions de Société Foncière Lyonnaise (SFL) titularitat dels accionistes de SFL que aportin les seves accions en el marc de l'oferta pública d'adquisició que té previst formular la Societat sobre SFL

  Descarregar PDF - 301.22 KB
 • Informe d'Expert Independent sobre Valoració d'Aportació no dinerària. Accionistes Minoritaris

  Descarregar PDF - 1.1 MB
 • Informe d'Expert Independent sobre Valoració d'Aportació no dinerària. Predica

  Descarregar PDF - 1.08 MB
 • Mitjans i procediments per conferir la representació a la Junta General, així com per a l'exercici del vot a distància, amb caràcter previ a la celebració de la Junta

  Descarregar PDF - 193.74 KB

Punts relatius als comptes anuals, a l'aplicació de resultats, a la gestió social i a la reelecció de l'auditor de comptes

Punts relatius a autoritzacions al Consell d'Administració

 • Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta d'acord d'autorització a el Consell d'Administració per augmentar el capital social a l'empara de l'article 297.1.b) de la Llei de societats de capital

  Descarregar PDF - 227.83 KB
 • Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta d'acord d'autorització per emetre obligacions convertibles o altres valors anàlegs

  Descarregar PDF - 259.66 KB

Punts relatius a la remuneració de Consellers

 • Política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2021, 2022 i 2023

  Descarregar PDF - 1.18 MB
 • Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions en relació amb la proposta d'aprovació de la política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2021, 2022 i 2023

  Descarregar PDF - 103.97 KB
 • Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta d'aprovació de la política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2021, 2022 i 2023

  Descarregar PDF - 1.91 MB
 • Informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2020

  Descarregar PDF - 1.13 MB

Punts relatius a la modificació dels Estatuts Socials i del Reglament de la Junta General

Punt informatiu relatiu a la modificació del Reglament de Consell d'Administració

Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes

Informació de caràcter general

 • Mitjans i procediments per l’exercici dels drets de vot i representació per mitjans de comunicació a distancia

  Descarregar PDF - 190.67 KB

Informació en relació a la convocatòria

Documentació a disposició dels accionistes

Punts relatius als comptes anuals, a l'aplicació de resultats, a la gestió social i a la reelecció de l'auditor de comptes

 • Comptes Anuals i Informe de Gestió Individuals juntament amb l’Informe d’Auditoria 2019

  Descarregar PDF - 33.72 MB
 • Comptes Anuals i Informe de Gestió Individuals juntament amb l’Informe d’Auditoria 2019

  Descarregar PDF - 7.79 MB
 • Informe Anual de Govern Corporatiu 2019

  Descarregar PDF - 430.01 KB
 • Informe de l'Comitè d'Auditoria i Control sobre la independència de l'auditor extern

  Descarregar PDF - 80.6 KB
 • Informe de el Consell d'Administració justificatiu de la modificació de la proposta d'aplicació de l'resultat i distribució de reserves continguda en la memòria dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2019

  Descarregar PDF - 227.08 KB
 • Carta emesa per l'auditor de comptes de la Societat ratificant que la decisió adoptada de modificar la proposta d'aplicació de l'resultat i distribució de reserves no hauria modificat la seva opinió inclosa en l'informe d'auditoria

  Descarregar PDF - 748.21 KB
 • Informe de l'Comitè d'Auditoria i Control sobre el seu funcionament

  Descarregar PDF - 164.6 KB
 • Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA sobre el seu funcionament

  Descarregar PDF - 190.04 KB

Punts relatius a la reelecció de Consellers

 • Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre les propostes de reelecció de consellers

  Descarregar PDF - 191.01 KB
 • Informe justificatiu de el Consell d'Administració en el qual es valora la competència, experiència i mèrits dels candidats la reelecció es proposa

  Descarregar PDF - 214.23 KB
 • Informació (identitat, currículum i categoria) dels consellers la reelecció se sotmet a l'aprovació de la Junta General Ordinària d'Accionistes

  Descarregar PDF - 187.09 KB

Punts relatius a la retribució dels consellers

 • Informe anual sobre remuneracions dels consellers d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponent a l'exercici 2019

  Descarregar PDF - 179.72 KB

Punts relatius a la modificació dels Estatuts Socials i de el Reglament de la Junta General

Punt informatiu relatiu a la modificació de el Reglament de Consell d'Administració

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, el 14 de juny de 2019, en segona convocatòria.

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 14 de junio de 2019

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, el 14 de juny de 2019, en segona convocatòria.

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 14 de junio de 2019

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, el 14 de juny de 2019, en segona convocatòria.

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 14 de junio de 2019

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Informació de caràcter general

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, el 14 de juny de 2019, en segona convocatòria.

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 14 de junio de 2019

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, el 14 de juny de 2019, en segona convocatòria.

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 14 de junio de 2019

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, el 14 de juny de 2019, en segona convocatòria.

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 14 de junio de 2019

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

 • Mitjans i procediments per l’exercici dels drets de vot i representació per mitjans de comunicació a distancia

  Descarregar PDF - 68.77 KB

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, el 14 de juny de 2019, en segona convocatòria.

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 14 de junio de 2019

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, el 14 de juny de 2019, en segona convocatòria.

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 14 de junio de 2019

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, el 14 de juny de 2019, en segona convocatòria.

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 14 de junio de 2019

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Informació en relació a la convocatòria

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, el 14 de juny de 2019, en segona convocatòria.

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 14 de junio de 2019

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, el 14 de juny de 2019, en segona convocatòria.

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 14 de junio de 2019

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, el 14 de juny de 2019, en segona convocatòria.

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 14 de junio de 2019

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Documentació a disposició dels accionistes

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, el 14 de juny de 2019, en segona convocatòria.

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 14 de junio de 2019

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Punts relatius als comptes anuals, a l’aplicació de resultats i a la gestió social

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, el 14 de juny de 2019, en segona convocatòria.

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 14 de junio de 2019

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Punts relatius a autoritzacions al Consell d'Administració

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, el 14 de juny de 2019, en segona convocatòria.

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 14 de junio de 2019

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Punts relatius a la ratificació i nomenaments de Consellers

 • Informe Comissió Nomenaments i Retribucions en relació amb les propostes d'acord de ratificació i nomenament de Consellers

  Descarregar PDF - 86.92 KB
 • Informe del Consell d'Administració d'Inmobiliaria Colonia, SOCIMI, S.A., en relació amb les propostes d'acord de ratificació i nomenament de Consellers

  Descarregar PDF - 174.26 KB
 • Informació (identitat, currículum i categoria) de les Conselleres les quals la ratificació i nomenaments es sotmeten a l'aprovació de la Junta General Ordinària d'Accionistes

  Descarregar PDF - 64.4 KB
 • Informe Comissió Nomenaments i Retribucions d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.,sobre el seu funcionament

  Descarregar PDF - 169.37 KB

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, el 14 de juny de 2019, en segona convocatòria.

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 14 de junio de 2019

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Punts relatius a la retribució dels Consellers

 • Informe anual sobre remuneracions dels Consellers dels Consellers d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. corresponent a l'exercici 2018

  Descarregar PDF - 175.79 KB
 • Política de remuneracions dels Consellers d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. pels exercicis 2020, 2021 i 2022

  Descarregar PDF - 133.49 KB
 • Informe Comissió de Nomenaments i Retribucions d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., en relació amb la proposta d'aprobació de la política de remuneracions dels Consellers d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. pels exercicis 2020, 2021 i 2022

  Descarregar PDF - 200.53 KB
 • Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta d'aprovació de la política de remuneracions dels Consellers d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. pels exercicis 2020, 2021 i 2022

  Descarregar PDF - 212.11 KB

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Casino de Madrid, Carrer Alcalá, 15, 28014 Madrid 8 de novembre de 2018, en segona convocatòria.

Retransmissió de la Junta General Extaordinària d'Accionistes

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la retransmissió de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 8 de novembre de 2018

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Casino de Madrid, Carrer Alcalá, 15, 28014 Madrid 8 de novembre de 2018, en segona convocatòria.

Retransmissió de la Junta General Extaordinària d'Accionistes

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la retransmissió de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 8 de novembre de 2018

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Casino de Madrid, Carrer Alcalá, 15, 28014 Madrid 8 de novembre de 2018, en segona convocatòria.

Retransmissió de la Junta General Extaordinària d'Accionistes

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la retransmissió de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 8 de novembre de 2018

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

Informació general

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Casino de Madrid, Carrer Alcalá, 15, 28014 Madrid 8 de novembre de 2018, en segona convocatòria.

Retransmissió de la Junta General Extaordinària d'Accionistes

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la retransmissió de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 8 de novembre de 2018

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Casino de Madrid, Carrer Alcalá, 15, 28014 Madrid 8 de novembre de 2018, en segona convocatòria.

Retransmissió de la Junta General Extaordinària d'Accionistes

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la retransmissió de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 8 de novembre de 2018

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Casino de Madrid, Carrer Alcalá, 15, 28014 Madrid 8 de novembre de 2018, en segona convocatòria.

Retransmissió de la Junta General Extaordinària d'Accionistes

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la retransmissió de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 8 de novembre de 2018

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

 • Els mitjans i procediments per conferir la representació a la Junta General, així com per a l'exercici del vot a distància

  Descarregar PDF - 136.86 KB

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Casino de Madrid, Carrer Alcalá, 15, 28014 Madrid 8 de novembre de 2018, en segona convocatòria.

Retransmissió de la Junta General Extaordinària d'Accionistes

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la retransmissió de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 8 de novembre de 2018

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Casino de Madrid, Carrer Alcalá, 15, 28014 Madrid 8 de novembre de 2018, en segona convocatòria.

Retransmissió de la Junta General Extaordinària d'Accionistes

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la retransmissió de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 8 de novembre de 2018

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Casino de Madrid, Carrer Alcalá, 15, 28014 Madrid 8 de novembre de 2018, en segona convocatòria.

Retransmissió de la Junta General Extaordinària d'Accionistes

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la retransmissió de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 8 de novembre de 2018

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

Informació en relació a la convocatòria

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Casino de Madrid, Carrer Alcalá, 15, 28014 Madrid 8 de novembre de 2018, en segona convocatòria.

Retransmissió de la Junta General Extaordinària d'Accionistes

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la retransmissió de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 8 de novembre de 2018

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Casino de Madrid, Carrer Alcalá, 15, 28014 Madrid 8 de novembre de 2018, en segona convocatòria.

Retransmissió de la Junta General Extaordinària d'Accionistes

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la retransmissió de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 8 de novembre de 2018

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

Documentació a disposició dels accionistes

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Casino de Madrid, Carrer Alcalá, 15, 28014 Madrid 8 de novembre de 2018, en segona convocatòria.

Retransmissió de la Junta General Extaordinària d'Accionistes

Accedeixi des d'aquí a la gravació de la retransmissió de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 8 de novembre de 2018

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

 • Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta d'augment de capital amb càrrec a aportacions no dineràries consistents en accions de Société Foncière Lyonnaise (SFL).

  Descarregar PDF - 189.86 KB
 • Informe d'expert independent en relació amb l'augment de capital amb càrrec a aportacions no dineràries.

  Descarregar PDF - 247.19 KB
 • Informe d'expert independent en relació amb l'augment de capital amb càrrec a aportacions no dineràries.

  Descarregar PDF - 6.33 MB

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Passeig de la Castellana, 22, 28046 Madrid 24 de maig de 2018, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Passeig de la Castellana, 22, 28046 Madrid 24 de maig de 2018, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Passeig de la Castellana, 22, 28046 Madrid 24 de maig de 2018, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Passeig de la Castellana, 22, 28046 Madrid 24 de maig de 2018, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Passeig de la Castellana, 22, 28046 Madrid 24 de maig de 2018, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

 • Els mitjans i procediments per conferir la representació a la Junta General, així com per a l'exercici del vot a distància

  Descarregar PDF - 370.58 KB

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Passeig de la Castellana, 22, 28046 Madrid 24 de maig de 2018, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Passeig de la Castellana, 22, 28046 Madrid 24 de maig de 2018, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Passeig de la Castellana, 22, 28046 Madrid 24 de maig de 2018, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

Informació en relació a la convocatòria

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Passeig de la Castellana, 22, 28046 Madrid 24 de maig de 2018, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Passeig de la Castellana, 22, 28046 Madrid 24 de maig de 2018, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Passeig de la Castellana, 22, 28046 Madrid 24 de maig de 2018, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

Documentació a disposició dels accionistes

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Passeig de la Castellana, 22, 28046 Madrid 24 de maig de 2018, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

Punts de l'ordre del dia relatius als comptes anuals, a l'aplicació de resultats i a la gestió social:

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Passeig de la Castellana, 22, 28046 Madrid 24 de maig de 2018, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

Punt de l'ordre del dia relatiu a la fusió per absorció entre Immobiliària Colonial, SOCIMI, SA (Com a societat absorbent) i Axiare Patrimoni SOCIMI, SA (Com a societat absorbida):

 • Projecte comú de fusió

  Descarregar PDF - 634.2 KB
 • Informe del Consell d'Administració d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA en relació amb el projecte comú de fusió

  Descarregar PDF - 516.31 KB
 • Informe del Consell d'Administració de Axiare Patrimoni SOCIMI, SA en relació amb el projecte comú de fusió

  Descarregar PDF - 243.69 KB
 • Informe únic de BDO Auditors, S.L.P. com a expert independent nomenat pel Registre Mercantil, sobre el projecte comú de fusió

  Descarregar PDF - 8.21 MB
 • Comptes Anuals i informe de gestió individuals d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2015, juntament amb l'informe d'auditoria

  Descarregar PDF - 1.88 MB
 • Comptes Anuals i informe de gestió consolidats d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2015, juntament amb l'informe d'auditoria

  Descarregar PDF - 2.04 MB
 • Comptes Anuals i informe de gestió individuals d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2016, juntament amb l'informe d'auditoria

  Descarregar PDF - 1.83 MB
 • Comptes Anuals i informe de gestió consolidats d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2016, juntament amb l'informe d'auditoria

  Descarregar PDF - 2.22 MB
 • Comptes Anuals i informe de gestió individuals d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2017, juntament amb l'informe d'auditoria

  Descarregar PDF - 1.84 MB
 • Comptes Anuals i informe de gestió consolidats d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2017, juntament amb l'informe d'auditoria

  Descarregar PDF - 2.07 MB
 • Comptes Anuals i informes de gestió, individuals i consolidats, de Axiare Patrimoni SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2015, juntament amb l'informe d'auditoria

  Descarregar PDF - 3.18 MB
 • Comptes Anuals i informes de gestió, individuals i consolidats, de Axiare Patrimoni SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2016, juntament amb l'informe d'auditoria

  Descarregar PDF - 6.17 MB
 • Comptes Anuals i informes de gestió, individuals i consolidats, de Axiare Patrimoni SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2017, juntament amb l'informe d'auditoria

  Descarregar PDF - 2.89 MB

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Passeig de la Castellana, 22, 28046 Madrid 24 de maig de 2018, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

Els balanços de fusió d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA i de Axiare Patrimoni SOCIMI, SA es corresponen amb els últims balanços anuals individuals de cada entitat a 31 de desembre de 2017, amb els corresponents informes dels auditors de comptes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Passeig de la Castellana, 22, 28046 Madrid 24 de maig de 2018, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Passeig de la Castellana, 22, 28046 Madrid 24 de maig de 2018, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

Punts de l'ordre del dia relatius a autoritzacions al Consell d'Administració:

 • Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta d'acord d'autorització al Consell d'Administració per augmentar el capital

  Descarregar PDF - 324.42 KB
 • Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta d'acord d'autorització al Consell d'Administració per emetre obligacions convertibles

  Descarregar PDF - 420.19 KB

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Passeig de la Castellana, 22, 28046 Madrid 24 de maig de 2018, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

Punts de l'ordre del dia relatius al nomenament / reelecció i retribució dels consellers:

 • Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers corresponent a l'exercici 2017

  Descarregar PDF - 68.4 KB
 • Informe justificatiu del Consell d'Administració en el qual es valora la competència, experiència i mèrits dels candidats el nomenament o reelecció es proposa

  Descarregar PDF - 370.55 KB
 • Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre les propostes de nomenament o reelecció dels consellers no independents

  Descarregar PDF - 239.89 KB
 • Informació sobre els consellers el nomenament o reelecció se sotmet a la Junta General

  Descarregar PDF - 390.08 KB
 • Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre el seu funcionament

  Descarregar PDF - 319.78 KB

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Passeig de la Castellana, 22, 28046 Madrid 24 de maig de 2018, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

Punt informatiu de l'ordre del dia:

 • Informe del Consell d'Administració en relació amb la modificació d'un article del Reglament del Consell d'Administració

  Descarregar PDF - 558.7 KB

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Passeig de la Castellana, 22, 28046 Madrid 24 de maig de 2018, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes

Augment del capital social amb exclusió del dret de subscripció preferent realitzat pel Consell d'Administració en novembre de 2017 a l'empara de l'autorització de la Junta General d'Accionistes celebrada el 29 de juny de 2017:

 • Informe del Consell d'Administració en relació amb l'augment de capital amb càrrec a aportacions dineràries, amb exclusió del dret de subscripció preferent i previsió de subscripció incompleta, a l'empara de l'autorització de la Junta General d'Accionistes celebrada el 29 de juny de 2017

  Descarregar PDF - 256.62 KB
 • Informe d'expert independent emès per Ernst & Young, S.L. en relació amb l'augment de capital amb càrrec a aportacions dineràries, amb exclusió del dret de subscripció preferent i previsió de subscripció incompleta, a l'empara de l'autorització de la Junta General d'Accionistes celebrada el 29 de juny de 2017

  Descarregar PDF - 10.35 MB

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 29 de juny de 2017, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 29 de juny de 2017, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 29 de juny de 2017, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Informació de caràcter general

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 29 de juny de 2017, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 29 de juny de 2017, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 29 de juny de 2017, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

 • Mitjans i procediments per l’exercici dels drets de vot i representació per mitjans de comunicació a distancia

  Descarregar PDF - 421.93 KB

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 29 de juny de 2017, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 29 de juny de 2017, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 29 de juny de 2017, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Informació en relació a la convocatòria

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 29 de juny de 2017, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 29 de juny de 2017, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 29 de juny de 2017, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Documentació a disposició dels accionistes

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 29 de juny de 2017, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Punts relatius als comptes anuals, a l’aplicació de resultats i a la gestió social

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 29 de juny de 2017, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Punts relatius a l’acolliment d’Inmobiliaria Colonial, S.A. al règim fiscal especial de SOCIMI

 • Informe del Consell d'Administració en relació amb les propostes de modificació dels Estatuts Socials i del Reglament de la Junta General d'Accionistes com a conseqüència de l'acolliment per part de la Societat al règim fiscal especial de les societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari ( SOCIMI)

  Descarregar PDF - 670.88 KB
 • Text refós dels Estatus Socials

  Descarregar PDF - 632.66 KB
 • Text refós del Reglament de la Junta

  Descarregar PDF - 396.7 KB

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 29 de juny de 2017, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Punts relatius a autoritzacions al Consell d’Administració

 • Informe del Consell d’Administració en relació amb la proposta d’acord de delegació en el Consell d’Administració de la facultat per augmentar el capital social segons l’article 297.1.b) del text refós de la Ley de Sociedades de Capital

  Descarregar PDF - 479.48 KB

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 29 de juny de 2017, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Punts relatius al nomenament i retribució dels Consellers de la Societat

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 29 de juny de 2017, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Punt informatiu

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 29 de juny de 2017, en segona convocatòria.

 

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Información relativa al aumento del capital social con exclusión del derecho de suscripción preferente realizado por el Consejo de Administración en mayo de 2017 al amparo de la autorización de la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de junio de 2016Informació relativa a l'augment del capital social amb exclusió del dret de subscripció preferent realitzat pel Consell d'Administració a maig de 2017 sota l'autorització de la Junta General d'Accionistes celebrada el 28 de juny de 2016

 • Informe del Consell d’Administració en relació amb l’augment de capital amb càrrec a aportacions dineràries, amb exclusió del dret de subscripció preferent i previsió de subscripció incompleta, sota l’autorització de la Junta General d’Accionistes celebrada el 28 de juny de 2016

  Descarregar PDF - 478.27 KB
 • Informe de experto independiente emitido por KPMG Auditores, S.L. en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta, al amparo de la autorización de la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de junio de 2016

  Descarregar PDF - 977.59 KB

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 28 de juny de 2016, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 28 de juny de 2016, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 28 de juny de 2016, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Informació de caràcter general

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 28 de juny de 2016, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 28 de juny de 2016, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 28 de juny de 2016, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 28 de juny de 2016, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 28 de juny de 2016, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 28 de juny de 2016, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Informació en relació con la convocatòria

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 28 de juny de 2016, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 28 de juny de 2016, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 28 de juny de 2016, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Documentació a disposició dels accionistes

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 28 de juny de 2016, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Punts relatius als comptes anuals, la gestió social i la reelecció de l’auditor

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 28 de juny de 2016, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Punts relatius a la modificació dels Estatuts Socials, del Reglament de la Junta i del Reglament del Consell d'Administració

 • Informe del Consell d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, S.A. en relació a una proposta d’augment de capital amb càrrec a aportacions no dineràries consistents en accions de Société Foncière Lyonnaise (SFL) titularitat de Reig Capital Group Luxembourg Sàrl, amb previsió de subscripció incomplerta

  Descarregar PDF - 477.37 KB
 • Informe d’expert independent en relació a l’augment de capital amb càrrec a aportacions no dineràries consistents en accions de Société Foncière Lyonnaise (SFL) titularitat de Reig Capital Group Luxembourg Sàrl

  Descarregar PDF - 7.5 MB
 • Informe del Consell d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, S.A. en relació a una proposta d’augment de capital amb càrrec a aportacions no dineràries consistents en la totalitat de les participacions socials de Hofinac Real Estate, S.L. i que són titularitat de Hofinac B.V., amb previsió de subscripció incomplerta

  Descarregar PDF - 461.48 KB
 • Informe d’expert independent en relació a l’augment de capital amb càrrec a aportacions no dineràries consistents en la totalitat de les participacions socials de Hofinac Real Estate, S.L. i que són titularitat de Hofinac B.V.

  Descarregar PDF - 7.71 MB
 • Informe del Consell d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, S.A. en relació a la proposta d’acord de delegació en el Consell d’Administració per a augmentar el capital social segons l’article 297.1.b) del text refós de la Ley de Sociedades de Capital

  Descarregar PDF - 429.82 KB

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 28 de juny de 2016, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Punts relatius al nomenament i retribució dels Consellers de la Societat

 • Política de Remuneracions dels Consellers d’Inmobiliaria Colonial, S.A.

  Descarregar PDF - 500.09 KB
 • Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions de la societat Inmobiliaria Colonial, S.A., en relació a la Política de Remuneracions dels Consellers

  Descarregar PDF - 513.03 KB
 • Proposta motivada que presenta el Consell d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, S.A. en relació a la Política de Remuneracions dels Consellers d’Inmobiliaria Colonial, S.A.

  Descarregar PDF - 188.24 KB
 • Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers de la Societat corresponent a l’exercici 2015

  Descarregar PDF - 97.53 KB
 • Informes justificatius del Consell d’Administració en el què es valora la competència, experiència i mèrits del candidat del qual es proposa ratificació i/o nomenament

  Descarregar PDF - 380.36 KB
 • Informes justificatius del Consell d’Administració en el què es valora la competència, experiència i mèrits del candidat del qual es proposa ratificació i/o nomenament

  Descarregar PDF - 372.34 KB
 • Informes justificatius del Consell d’Administració en el què es valora la competència, experiència i mèrits del candidat del qual es proposa ratificació i/o nomenament

  Descarregar PDF - 376.54 KB
 • Informació sobre els Consellers dels quals es proposa nomenament o ratificació sotmesa a la Junta General

  Descarregar PDF - 365.83 KB
 • Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre el seu funcionament

  Descarregar PDF - 220.11 KB

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 28 de juny de 2016, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Punts relatius a la modificació dels Estatuts Socials i del Reglament de la Junta

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 28 de juny de 2016, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Punts relatius a l’agrupació d’accions i delegació de facultats

 • Informe del Consell d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, S.A. en relació a la proposta d’agrupació de les accions en les quals es dividia el capital social per al seu bescanvi per accions de nova emissió

  Descarregar PDF - 411.94 KB

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Hilton, Avinguda Diagonal 589-591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

 

Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Hilton, Avinguda Diagonal 589-591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

 

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Hilton, Avinguda Diagonal 589-591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

 

Informació de caràcter general

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Hilton, Avinguda Diagonal 589-591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

 

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Hilton, Avinguda Diagonal 589-591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

 

Informació en relació a la convocatòria

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Hilton, Avinguda Diagonal 589-591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

 

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Hilton, Avinguda Diagonal 589-591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

 

Documentació a disposició dels accionistes

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Hilton, Avinguda Diagonal 589-591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

 

Punts relatius als comptes anuals, la gestió social i la reelecció de l’auditor

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Hilton, Avinguda Diagonal 589-591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

 

Punts relatius a la modificació dels Estatuts Socials, del Reglament de la Junta i del Reglament del Consell d'Administració

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Hilton, Avinguda Diagonal 589-591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

 

Punts relatius a la retribució dels Consellers de la Societat

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Hilton, Avinguda Diagonal 589-591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

 

Punts relatius a les autoritzacions i delegacions expresses que es sol•liciten pel Consell d'Adminis

 • Informe del Consell d'Administració en relació a la proposta d'acord de delegació al Consell d'Administració de la facultat d'em

  Descarregar PDF - 98.82 KB
 • Informe del Consell d'Administració en relació a la proposta d'acord de delegació al Consell d'Administració de la facultat d'em

  Descarregar PDF - 127.84 KB

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Hilton, Avinguda Diagonal 589-591, 08014 Barcelona, 30 de juny de 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Hilton, Avinguda Diagonal 589-591, 08014 Barcelona, 30 de juny de 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Hilton, Avinguda Diagonal 589-591, 08014 Barcelona, 30 de juny de 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Informació de caràcter general

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Hilton, Avinguda Diagonal 589-591, 08014 Barcelona, 30 de juny de 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Hilton, Avinguda Diagonal 589-591, 08014 Barcelona, 30 de juny de 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Convocatòria i orden del dia

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Hilton, Avinguda Diagonal 589-591, 08014 Barcelona, 30 de juny de 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Hilton, Avinguda Diagonal 589-591, 08014 Barcelona, 30 de juny de 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Documentació a disposició dels accionistes

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Hilton, Avinguda Diagonal 589-591, 08014 Barcelona, 30 de juny de 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Hilton, Avinguda Diagonal 589-591, 08014 Barcelona, 30 de juny de 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

En relació amb el punts relatius amb els comptes anuals, la gestió social i la reelecció del auditor

La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Hilton, Avinguda Diagonal 589-591, 08014 Barcelona, 30 de juny de 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

En relació als punts relatius al Consell d'Administració, el Govern Corporatiu de la Societat i a les autoritats i delegacions per otorgar al Cosell d'Administració

 • Informació sobre els consellers el nomenament / reeleccio i / o ratificació dels quals es sotmet a la Junta General

  Descarregar PDF - 104.39 KB
 • Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers d'Inmobiliaria Colonial, S.A. corresponent a l'exercici 2013

  Descarregar PDF - 64.46 KB
 • Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta d'acord de delegació en el Consell d'Administració per augmentar

  Descarregar PDF - 63.35 KB
 • Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta d'acord de delegació en el Consell d'Administració de la facultat

  Descarregar PDF - 60.51 KB
 • Informe del Consell d'Administració sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració, que inclou el text íntegre d

  Descarregar PDF - 68.08 KB

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Palau de Congressos, Avinguda Diagonal 661-671, Barcelona, 8 abril 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Palau de Congressos, Avinguda Diagonal 661-671, Barcelona, 8 abril 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Palau de Congressos, Avinguda Diagonal 661-671, Barcelona, 8 abril 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Informació de caràcter general

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Palau de Congressos, Avinguda Diagonal 661-671, Barcelona, 8 abril 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Palau de Congressos, Avinguda Diagonal 661-671, Barcelona, 8 abril 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Convocatòria i ordre del dia

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Palau de Congressos, Avinguda Diagonal 661-671, Barcelona, 8 abril 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Palau de Congressos, Avinguda Diagonal 661-671, Barcelona, 8 abril 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Documentació a disposició dels accionistes

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Palau de Congressos, Avinguda Diagonal 661-671, Barcelona, 8 abril 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Palau de Congressos, Avinguda Diagonal 661-671, Barcelona, 8 abril 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

En relació amb els Punts de l'Ordre el Dia relatius al procés de reestructuració financiera de la Societat

 • Informe que formula el Consell d'Administració de la Societat en relació amb la proposta d'acord sobre l'augment de capital amb

  Descarregar PDF - 134.54 KB

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Palau de Congressos, Avinguda Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de gener de 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Palau de Congressos, Avinguda Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de gener de 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Palau de Congressos, Avinguda Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de gener de 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Informació de caràcter general

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Palau de Congressos, Avinguda Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de gener de 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Palau de Congressos, Avinguda Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de gener de 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Convocatòria i ordre del dia

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Palau de Congressos, Avinguda Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de gener de 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Palau de Congressos, Avinguda Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de gener de 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

Documentació a disposició dels accionistes

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Palau de Congressos, Avinguda Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de gener de 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Palau de Congressos, Avinguda Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de gener de 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

En relació amb els Punts de l'Ordre del Dia relatius al procés de reestructuració financiera de la Societat

 • Informe que formula el Consell d'Administració de la Societat en relació amb el punt informatiu corresponent al Punt Primer de l

  Descarregar PDF - 100.89 KB
 • Informació addicional al Punt Primer de l'Ordre del Dia de la Junta General Extraordinària

  Descarregar PDF - 78.27 KB
 • Informe que formula el Consell d'Administració de la Societat en relació amb la proposta d'acord sobre la reducció de capital pe

  Descarregar PDF - 108.07 KB
 • Balanç de la Societat tancat a 31 d'octubre de 2013, verificat per l'auditor de comptes de la Societat, Deloitte, S.L., juntamen

  Descarregar PDF - 1.95 MB
 • Informe que formula el Consell d'Administració de la Societat en relació amb la proposta d'acord sobre l'augment de capital amb

  Descarregar PDF - 128.07 KB
 • Informe que formula el Consell d'Administració de la Societat en relació amb la proposta d'acord sobre l'augment de capital mitj

  Descarregar PDF - 1013.95 KB
 • Certificació de l'auditor de comptes de la Societat en relació amb els crèdits a compensar, a efectes del previst en l'article 3

  Descarregar PDF - 719.76 KB

La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Palau de Congressos, Avinguda Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de gener de 2014, en segona convocatòria.

A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.

En relació amb els Punts de l'Ordre del Dia relatius al Consell d'Administració de la Societat

 • Informació sobre el Conseller la ratificació del qual es sotmet a la Junta General: HDA Conseil, S.A.R.L.

  Descarregar PDF - 63.29 KB
 • Informació sobre el Conseller la ratificació del qual es sotmet a la Junta General: Sr. Luis Maluquer Trepat

  Descarregar PDF - 66.59 KB

Reglament de la Junta

Descarregar PDF - 248.41 KB