Comissions del Consell

Comissió Executiva

Nom Càrrec Naturalesa del Càrrec
Sr. Juan José Brugera Clavero President Executiu
Sr. Pedro Viñolas Serra Vocal Executiu
Sr. Carlos Fernández González Vocal Dominical
Sr. Adnane Mousannif Vocal Dominical
Sr. Juan Carlos García Cañizares Vocal Dominical
Sr. Luis Maluquer Trepat Vocal Independent

Comitè d’Auditoría i Control

Nom Càrrec Naturalesa del Càrrec
Sra. Ana Peralta Presidenta Independent
Sr. Luis Maluquer Trepat Vocal Independent
Sr. Javier López Casado Vocal Dominical

Comissió de Nomenaments i Retribucions

Nom Càrrec Naturalesa del Càrrec
Sra. Ana Bolado Presidenta Independent
Sr. Adnane Mousannif Vocal Dominical
Sr. Juan Carlos García Cañizares Vocal Dominical
Sr. Luis Maluquer Trepat Vocal Independent
Sra. S. M. Alonso-Castrillo Allain Vocal Independent