Fusió Filials Desembre 2018

Projecte comú de fusió filials

Descarregar PDF - 169.2 KB

Comptes Anuals i informe de gestió individuals d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2015, juntament amb l'informe d'auditoria

Descarregar PDF - 1.88 MB

Comptes Anuals i informe de gestió consolidats d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2015, juntament amb l'informe d'auditoria

Descarregar PDF - 2.04 MB

Comptes Anuals i informe de gestió individuals d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2016, juntament amb l'informe d'auditoria

Descarregar PDF - 1.83 MB

Comptes Anuals i informe de gestió consolidats d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2016, juntament amb l'informe d'auditoria

Descarregar PDF - 2.22 MB

Comptes Anuals i informe de gestió individuals d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2017, juntament amb l'informe d'auditoria

Descarregar PDF - 1.84 MB

Comptes Anuals i informe de gestió consolidats d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2017, juntament amb l'informe d'auditoria

Descarregar PDF - 2.07 MB

Comptes Anuals 2016_ Axiare Invetigación, Desarrollo e Innovación, S.L.U.

Descarregar PDF - 383.01 KB

Comptes Anuals 2017_ Axiare Invetigación, Desarrollo e Innovación, S.L.U.

Descarregar PDF - 525.74 KB

Comptes Anuals 2016_ Axiare Properties, S.L.U.

Descarregar PDF - 376.1 KB

Comptes Anuals 2017_ Axiare Properties, S.L.U.

Descarregar PDF - 404.36 KB

Comptes Anuals 2015_ Chameleon (Cedro), S.L.U.

Descarregar PDF - 6.45 MB

Comptes Anuals 2016_ Chameleon (Cedro), S.L.U.

Descarregar PDF - 460.93 KB

Comptes Anuals 2017_ Chameleon (Cedro), S.L.U.

Descarregar PDF - 11.94 MB

Comptes Anuals 2015_ Colonial Arturo Soria, S,L.U.

Descarregar PDF - 3.59 MB

Comptes Anuals 2016_ Colonial Arturo Soria, S,L.U.

Descarregar PDF - 1.45 MB

Comptes Anuals 2017_ Colonial Arturo Soria, S,L.U.

Descarregar PDF - 5.5 MB

Comptes Anuals 2015_ Colonial Invest, S.L.U.

Descarregar PDF - 3.38 MB

Comptes Anuals 2016_ Colonial Invest, S.L.U.

Descarregar PDF - 2.98 MB

Comptes Anuals 2017_ Colonial Invest, S.L.U.

Descarregar PDF - 6.04 MB

Comptes Anuals 2015_ Fincas y Representaciiones, S.A.U.

Descarregar PDF - 5.66 MB

Comptes Anuals 2016_ Fincas y Representaciiones, S.A.U.

Descarregar PDF - 6.96 MB

Comptes Anuals 2017_ Fincas y Representaciiones, S.A.U.

Descarregar PDF - 8.85 MB

Comptes Anuals 2015_ Hofinac Real Estate, S.L.U.

Descarregar PDF - 12.48 MB

Comptes Anuals 2016_ Hofinac Real Estate, S.L.U.

Descarregar PDF - 11.53 MB

Comptes Anuals 2017_ Hofinac Real Estate, S.L.U.

Descarregar PDF - 23.79 MB

Comptes Anuals 2015_ LE Offices Egeo,S.A.U.

Descarregar PDF - 2.32 MB

Comptes Anuals 2016_ LE Offices Egeo,S.A.U.

Descarregar PDF - 3.92 MB

Comptes Anuals 2017_ LE Offices Egeo,S.A.U.

Descarregar PDF - 3.9 MB

Comptes Anuals 2015_ Venusaur, S.L.U.

Descarregar PDF - 5.18 MB

Comptes Anuals 2016 (i)_ Venusaur, S.L.U.

Descarregar PDF - 7.22 MB

Comptes Anuals 2016 (ii)_ Venusaur, S.L.U.

Descarregar PDF - 897.44 KB

Comptes Anuals 2017_ Venusaur, S.L.U.

Descarregar PDF - 1.36 MB

Balanç de fusió_ Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

Descarregar PDF - 259.75 KB

Balanç de fusió_ Axiare Investigación, Desarrollo e Innovación, S.L.U.

Descarregar PDF - 261.57 KB

Balanç de fusió_ Axiare Properties, S.L.U.

Descarregar PDF - 260.64 KB

Balanç de fusió_ Chameleon (Cedro), S.L.U.

Descarregar PDF - 262.41 KB

Balanç de fusió_ Colonial Arturo Soria, S.L.U.

Descarregar PDF - 262.3 KB

Balanç de fusió_ Colonial Invest, S.L.U.

Descarregar PDF - 260.7 KB

Balanç de fusió_ Fincas y Representaciones, S.A.U.

Descarregar PDF - 263.2 KB

Balanç de fusió_ Hofinac Real Estate, S.L.U.

Descarregar PDF - 263.19 KB

Balanç de fusió_ LE Offices Egeo, S.A.U.

Descarregar PDF - 262.3 KB

Balanç de fusió_ Venusaur, S.L.U.

Descarregar PDF - 262.87 KB

Anunci fusió filials

Descarregar PDF - 161.85 KB
Fets Relevants:

20/12/2018_ COD.273040_ Colonial comunica l'inici del procés d'integració amb diverses societats íntegrament participades

Descarregar PDF - 99.71 KB

11/01/2019_COD.273652_ La Companyia informa de la publicació al Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME) de l'últim anunci preceptiu relacionat amb la fusió de filials.

Descarregar PDF - 200.69 KB

23/04/2019_ COD.277313_ La Companyia informa sobre la inscripció al Registre Mercantil de l’escriptura de fusió entre Colonial i diverses societats íntegrament participades

Descarregar PDF - 56.47 KB