Fusió Filials Abril 2019

Projecte comú de fusió filials

Descarregar PDF - 295.31 KB

Comptes Anuals i informe de gestió individuals d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2016, juntament amb l'informe d'auditoria

Descarregar PDF - 1.83 MB

Comptes Anuals i informe de gestió consolidats d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2016, juntament amb l'informe d'auditoria

Descarregar PDF - 2.22 MB

Comptes Anuals i informe de gestió individuals d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2017, juntament amb l'informe d'auditoria

Descarregar PDF - 1.84 MB

Comptes Anuals i informe de gestió consolidats d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2017, juntament amb l'informe d'auditoria

Descarregar PDF - 2.07 MB

Comptes Anuals i informe de gestió individuals d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2018, juntament amb l'informe d'auditoria

Descarregar PDF - 2.97 MB

Comptes Anuals i informe de gestió consolidats d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2018, juntament amb l'informe d'auditoria

Descarregar PDF - 2.73 MB

Comptes Anuals 2016_ Agisa

Descarregar PDF - 1.1 MB

Comptes Anuals 2017_ Agisa

Descarregar PDF - 16.83 MB

Comptes Anuals 2018_ Agisa

Descarregar PDF - 3.76 MB

Comptes Anuals 2016_ Soller

Descarregar PDF - 2.7 MB

Comptes Anuals 2017_ Soller

Descarregar PDF - 9.82 MB

Comptes Anuals 2018_ Soller

Descarregar PDF - 3.54 MB

Comptes Anuals 2016_ Axiare Investments, S.L.

Descarregar PDF - 1.09 MB

Comptes Anuals 2017_ Axiare Investments, S.L.

Descarregar PDF - 666.82 KB

Comptes Anuals 2018_ Axiare Investments, S.L.

Descarregar PDF - 3.48 MB

Comptes Anuals 2016_ Danieltown

Descarregar PDF - 4.96 MB

Comptes Anuals 2017_ Danieltown

Descarregar PDF - 11.52 MB

Comptes Anuals 2018_ Danieltown

Descarregar PDF - 3.64 MB

Comptes Anuals 2016_ Moorage Inversiones

Descarregar PDF - 4.37 MB

Comptes Anuals 2017_ Moorage Inversiones

Descarregar PDF - 10.93 MB

Comptes Anuals 2018_ Moorage Inversiones

Descarregar PDF - 3.64 MB

Balanços de situació de les societats participants en la fusió

Descarregar PDF - 114.85 KB

Anunci fusió filials

Descarregar PDF - 161.27 KB
Fets Relevants:

La Companyia informa de la publicació al Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME) del darrer anunci preceptiu relacionat amb la fusió de filials.

Descarregar PDF - 75.7 KB