Fusió Colonial - Axiare

Projecte comú de fusió Colonial Axiare

Descarregar PDF - 634.2 KB

Informe del Consell d'Administració d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA en relació amb el projecte comú de fusió

Descarregar PDF - 516.31 KB

Informe del Consell d'Administració de Axiare Patrimoni SOCIMI, SA en relació amb el projecte comú de fusió

Descarregar PDF - 243.69 KB

Informe únic de BDO Auditors, S.L.P. com a expert independent nomenat pel Registre Mercantil, sobre el projecte comú de fusió

Descarregar PDF - 8.21 MB

Comptes Anuals i informe de gestió individuals d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2015, juntament amb l'informe d'auditoria

Descarregar PDF - 1.88 MB

Comptes Anuals i informe de gestió consolidats d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2015, juntament amb l'informe d'auditoria

Descarregar PDF - 2.04 MB

Comptes Anuals i informe de gestió individuals d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2016, juntament amb l'informe d'auditoria

Descarregar PDF - 1.83 MB

Comptes Anuals i informe de gestió consolidats d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2016, juntament amb l'informe d'auditoria

Descarregar PDF - 2.22 MB

Comptes Anuals i informe de gestió individuals d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2017, juntament amb l'informe d'auditoria

Descarregar PDF - 1.84 MB

Comptes Anuals i informe de gestió consolidats d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2017, juntament amb l'informe d'auditoria

Descarregar PDF - 2.07 MB

Comptes Anuals i informes de gestió, individuals i consolidats, de Axiare Patrimoni SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2015, juntament amb l'informe d'auditoria

Descarregar PDF - 3.18 MB

Comptes Anuals i informes de gestió, individuals i consolidats, de Axiare Patrimoni SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2016, juntament amb l'informe d'auditoria

Descarregar PDF - 6.17 MB

Comptes Anuals i informes de gestió, individuals i consolidats, de Axiare Patrimoni SOCIMI, SA corresponents a l'exercici 2017, juntament amb l'informe d'auditoria

Descarregar PDF - 2.89 MB

Els balanços de fusió d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA i de Axiare Patrimoni SOCIMI, SA es corresponen amb els últims balanços anuals individuals de cada entitat a 31 de desembre de 2017, amb els corresponents informes dels auditors de comptes.

Text íntegre dels Estatuts Socials vigents d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA

Descarregar PDF - 545.75 KB

Text íntegre dels Estatuts Socials vigents de Axiare Patrimoni SOCIMI, SA

Descarregar PDF - 634.87 KB

Text íntegre dels Estatuts d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA, que seran d'aplicació una vegada s'executi la fusió

Descarregar PDF - 579.52 KB

Identitat dels administradors d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA i de Axiare Patrimoni SOCIMI, SA

Descarregar PDF - 192.3 KB
Fets Relevants:

20/04/2018_ COD.264396_Convocatòria Junta General Ordinària_Colonial

Descarregar PDF - 694.47 KB

20/04/2018_COD.264398_ Convocatòria Junta General Ordinària_Axiare

Descarregar PDF - 803.97 KB

24/05/2018_ COD.266081_La Companyia comunica la celebració de la Junta General Ordinària d'accionistes_Colonial

Descarregar PDF - 223.79 KB

25/05/2018_COD.266141_Axiare Patrimoni publica l'aprovació d'acords de la Junta General d'Accionistes 2018_ Axiare

Descarregar PDF - 17.18 KB

02/07/2018_ COD.267487_La Companyia informa sobre l'atorgament de l'escriptura de fusió entre Colonial i Axiare

Descarregar PDF - 680.09 KB

04/07/2018_COD.267589_La societat comunica que en el dia d'avui ha quedat inscrita en el Registre Mercantil l'escriptura pública de fusió entre Colonial i Axiare Patrimoni Socimi, SA

Descarregar PDF - 115.52 KB

Reglament de la Junta

Descarregar PDF - 346.72 KB

Reglament del Consell

Descarregar PDF - 487.24 KB

Reglament Intern de Conducta

Descarregar PDF - 452.8 KB